Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Två vägar till Ersta psykiatrimottagning

Verksamheten vid psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus upphör den sista december 2018. Den övergår då till Capio Hjärnhälsan AB. På grund av verksamhetsövergången har vi just nu mycket svårt att ta emot nya patienter i öppenvården.

Eget initiativ/Egenanmälan

Du kan själv kontakta oss via vår telefonmottagning som är öppen alla vardagar kl 13.00 – 14.30. Telefonmottagningen är bemannad med en specialistsjuksköterska. Under telefonsamtalet görs en första bedömning av ditt vårdbehov och om behovet kan tillgodoses vid vår klinik. I så fall blir du brevledes erbjuden tid för fortsatt bedömning och ställningstagande till vård och behandling. 

Via remiss

Kommer du som patient via remiss görs en första bedömning av ditt vårdbehov och om behovet kan tillgodoses vid vår klinik. I så fall blir du brevledes erbjuden tid för fortsatt bedömning och ställningstagande till vård och behandling. I de fall vi bedömer att du ej kan erbjudas vård och behandling på vår klinik skickas omgående remissvar till remittenten.

Personer med ett omfattande vård- och rehabiliteringsbehov där det krävs hembesök, akuta vårdinsatser eller omfattande samarbete med vårdgrannar hänvisas till de psykiatriska sektorerna.

Vid behov av heldygnsvård krävs remiss av vårdgivare alternativt egenanmälan via vår telefonmottagning. För personer som inte tillhör Stockholms läns landsting erfordras alltid en specialistremiss/betalningsförbindelse.

Vi har vårdavtal med Stockholms läns landsting, vilket innebär att ditt besök sker på samma villkor som ett besök hos en offentlig vårdgivare – det vill säga att högkostnadsskydd gäller.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken
Folkungagatan 121

Psykiatriska öppenvården
Måndag-fredag 08.00-16.30
Växel 08-714 62 70
Övrig tid telefon 08-714 65 00

Fax 08-714 61 67

Ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster
@ Psykiatri

Telefonmottagning öppenvården
Förfrågningar och egenanmälan
Telefon 08-714 64 68
Måndag-fredag klockan 13.00-14.30

Enhetschef
Anne Braconier
Telefon 08-714 64 07

Klinikchef
Johanna Broms 
Telefon 08-714 64 11

Psykiatriska heldygnsvården
Expedition vårdavdelning
Telefon 08-714 62 58

T.f. chefsjuksköterska
Fanny Ekström
Telefon 08-714 60 67