Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Affektiva sjukdomar

Många av våra patienter behandlas för depression, bipolära tillstånd och andra typer av affektiva sjukdomar. Vi gör det i form av samtalsterapi, ofta i grupp, i kombination med farmakologisk behandling vid behov. Vården anpassas alltid till den individuella patientens unika behov.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Psykiatriska kliniken (upphörde den 28 december 2018)

Växel 08-714 62 70