Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Behandling för somatiska sjukdomar

Vi behandlar svåra somatiska sjukdomar som hjärt- och lungsjukdom, Hepatit C och B, HIV/AIDS, olika cancerdiagnoser, diabetes, kroniska sår, leversvikt, frakturer och stroke. Vi gör även utredningar av ospecificerade demenssjukdomar och ger palliativ vård.

Som kompletterande vård erbjuder vi allt från avvänjningshjälp till psykiatriskt stöd. För personer som får palliativ vård innebär en placering på Erstabacken ett värdigt slut.Vårt nära samarbete med Ersta sjukhus ger oss möjlighet att snabbt ordna med avancerade undersökningar som kräver specialistkunskap, till exempel röntgenundersökning eller koloskopi.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Erstabacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstabacken
Erstagatan 1E

Expeditionen har telefonnummer 08-714 64 10 och är tillgänglig dygnet runt.

Enhetschef
Madeleine Ask
Telefon:  076-720 85 82

Ansvarig läkare
Robert Irestig
Telefon: 08-714 68 15
@ Robert Irestig

Madeleine Ask