Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vad händer efter tiden på Erstabacken?

Under vårdtiden på Erstabacken förbereder vi utskrivningen tillsammans med socialtjänsten.

Den som varit på Erstabacken kan få fortsatt hjälp vid Pelarbackens sjukvårdsmottagning. Erstabacken lägger stor vikt vid att patienterna ska känna fortsatt trygghet och få den hjälp de behöver även efter utskrivning.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Erstabacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstabacken
Erstagatan 1E

Expeditionen har telefonnummer 08-714 64 10 och är tillgänglig dygnet runt.

Enhetschef
Madeleine Ask
Telefon:  076-720 85 82

Ansvarig läkare
Robert Irestig
Telefon: 08-714 68 15
@ Robert Irestig

Madeleine Ask