Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vårdcentralen för hemlösa

Distriktssjukvård, psykiatrisk öppenvård, beroendevård samt tand- och fotvård – Pelarbacken är en mottagning där hemlösa personer kan få vård för många besvär och sjukdomar.

Mottagningen är till för dig som bor på härbärge eller på lågtröskelboende. Bland de 25 personer som arbetar här finns sjuksköterskor, specialistläkare inom allmänmedicin, psykiatri och beroendevård, samt psykolog, fotvårdsspecialist, medicinska sekreterare, tandläkare och tandhygienist. Vi erbjuder även gynekologi- och barnmorskehjälp via vår grannverksamhet Mikamottagningen.

Mobil verksamhet

Vi vet att det inte är lätt för alla att ta sig till Pelarbacken. Därför har vi ett mobilt team av sjukvårdspersonal som arbetar utanför mottagningen. Ofta befinner sig det mobila teamet där flera vårdbehövande kan mötas, som dag- och natthärbärgen, men vi rycker även ut på begäran. Det mobila teamet ger vård för medicinska, psykiatriska och beroenderelaterade problem.

Tandvård

Du som är hemlös i Stockholm är välkommen till tandvården på Pelarbacken för akuttandvård, planerad tandvård enligt godkänt kostnadsförslag. Det underlättar om du kontaktar Socialtjänsten innan besöket och är registrerad för tandvård hos Försäkringskassan. 

Kostnadsfri vård

Pelarbacken har vårdavtal med Stockholms läns landsting och vården vi erbjuder är för det mesta kostnadsfri. Ingen patientavgift tas ut och även återbesök är kostnadsfria, men för läkemedel gäller högkostnadsskyddet. Hos vår tandläkare är den första undersökningen gratis men om du behöver fortsatt behandling gäller vanlig taxa eller kostnadsförslag. Många av våra patienter kan söka försörjningsstöd och bidrag hos socialtjänsten för att täcka läkemedels- och tandvårdskostnader.

Samarbete med Socialtjänsten

Pelarbacken arbetar nästan alltid i nära kontakt med kommunernas socialtjänst men om patienten inte vill ha det så finns möjlighet till sekretess.

Våra patienter är som regel folkbokförda i Stockholms läns landsting. Om du är skriven i ett annat landsting men vistas i Stockholms län kan vi också ta emot dig.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus

Pelarbacken

Postadress
Box 4619

116 91 Stockholm

Besöksadress
Pelarbacken
Östgötagatan 10

Ring oss
Växel: 08-714 68 00
Fax: 08 - 714 68 20

Skriv till oss
@ Pelarbacken

Mottagningstider på Pelarbacken
Måndag 08.00 - 17.00
Tisdag 08.00 - 13.00
Onsdag - fredag 08.00 - 17.00
Helgdagar och röda dagar: Stängt

Drop-in-tider utan tidsbokning 
Måndag, onsdag, torsdag och fredag:
09.00 - 11.00 och 13.00 - 15.00
Tisdag: 09.00 - 11.00

Mottagningstider för tandvården
Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 
09.00 - 16.00
Tisdag: 09.00 - 12.00

Drop-in-tider tandvård
Måndag - fredag: 10 - 11

Kontakt
Telefon 08-714 68 04 
Telefontid: måndag - fredag 08.15 - 11.00 

Mottagningstider för vårt mobila team
Måndag 08.00 - 16.00
Tisdag  08.00 - 12.00 
Onsdag - fredag  08.00 - 16.00
Fälttelefon: 08-714 68 01

Verksamhetschef för Pelarbacken
Gunnar Fors
Telefon 08-714 68 14
E-post @ Gunnar Fors

Cheftandläkare
Med dr Patricia De Palma
Telefon 08-524 88 129
E-post @ Patricia.De.Palma

Information till remittenter
Vi tar emot remisser via remissystemet Take Care.