Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vårdhygien

Vi på Ersta sjukhus arbetar för att upprätthålla en hög standard på vårdhygien. Det kan gälla rutiner i det dagliga arbetet för all sjukhuspersonal, men också städning och möjligheter för patienter till handdesinficering.

HandspritMedvetande kring handhygien inom sjukvården är ett medel bland andra att söka förhindra spridningen av bakterie- och virussjukdomar som influensa, magsjukdomar och inte minst multiresistenta bakterier, t ex så kallade MRSA. Vi fokuserar på att öka medvetande kring handhygienen bland sjukhusets personal, men också patienter och besökare.

Renligheten på sjukhuset handlar också om att städa grundligt i alla lokaler. Våra rutiner är att städpersonal städar alla utrymmen en gång varje dag och toaletter och hygienutrymmen två gånger om dagen. Vid behov eller vid särskild risk för smitta städar sjukvårdspersonal extra.

Ersta sjukhus har just förhandlat igenom ett nytt städavtal som stöder sig på Svensk förening för vårdhygiens dokument 'Ständning i vårdlokaler' med om rutiner och uppföljning. Ersta sjukhus anlitar Sodexo för städning. Vårt avtal bygger på Svensk förening för vårdhygiens dokument "Städning i vårdlokal".

Genom avtal med Vårdhygien Stockholm är Ersta sjukhus aldrig längre från en hygiensköterska än ett telefonsamtal bort. Vill du som patient eller anhörig veta mer som vårdhygien kan du använda någon av länkarna till höger.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00