Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus hospiceverksamhet

Händer

Ersta sjukhus driver sedan 1851 vård med hela människan i fokus. Även i livets slutskede är människan i behov av omsorg även om sjukvården inte längre kan förlänga livet med bibehållen livskvalitet. Förutom traditionell hospice har Ersta sjukhus också ASIH - avancerad sjukvård i hemmet - och barn- och ungdomshospice.

Palliativ vård innebär omsorg om den döende medmänniskan och betecknas av att man ska få få ha sin mänskliga värdighet kvar och få behålla så många av sina funktioner så länge som möjligt. Ungefär var tionde svensk får hospice-vård eller annan specialicerad palliativ vård i slutet av sitt liv.

Vårt mål är att främja livskvalitet och ge den trygghet som ger möjlighet att, trots sjukdom, må så bra som möjligt i vardagen och kunna leva ett aktivt liv. Genom samtal planeras vården kontinuerligt. Vårdplaneringen syftar till att med respekt för individens och närståendes önskemål och behov främja delaktighet i vården. En viktig del är stödet till närstående. En annan är att ge förslag på anpassningar i hemmet som kan underlätta vardagen.

| Fler

Kontakt

Besöksadress
Ersta sjukhus Hospicekliniken
Folkungagatan 121

Verksamhetschef:
Henrik Dahlstrand

Vårdavdelning
Telefon 08-714 66 05
Chefsjuksköterska vårdavdelning
Telefon 070-161 05 57

ASIH
Telefon 08-714 66 11
Chefsjuksköterska ASIH 
Telefon 08-714 66 15

Lilla Erstagården
Hästhagsvägen 9
131 33 NACKA

Aktivitetsschema
Här hittar du aktiviteter för patienter vid Hospice-
avdelningen och ASIH (ibland även för anhöriga).