Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Pelarbacken

Interiör Pelarbacken

På Pelarbacken bedriver vi öppenvård och här finns läkare inom allmänmedicin och specialister som t ex psykiater/beroendeläkare, tandläkare, tandhygienist, psykolog och fotvårdsspecialist. Vidare finns sjuksköterskor och skötare.

Lokalerna ligger i anslutning till Stockholms stads verksamhet för hemlösa på Östgötagatan på Södermalm i Stockholms innerstad.

Vi tar emot vårdbehövande hemlösa utan fast bostad, boende på härbärgen och på lågtröskelboende som är folkbokförda i Stockholms läns landsting. I undantagsfall tar vi emot vårdbehövande hemlösa från andra landsting.

Vården är kostnadsfri, ingen patientavgift tas ut och även återbesök är kostnadsfria, dock tillkommer kostnad för mediciner i enlighet med högkostnadsskyddet. Även undersökning hos tandläkare sker utan patientavgift men behandling sker enligt gällande taxa eller enligt kostnadsförslag.

Från Pelarbacken utgår också personal som arbetar utanför mottagningen. Det är för de som har svårt att ta sig till vård eller på platser där flera vårdbehövande kan mötas som till exempel dag- och natthärbärgen. Den mobila verksamheten har dels fasta mottagningar men kan också rycka ut på begäran. Det kan gälla ur både medicinskt-, psykiatriskt- och beroendeperspektiv.

| Fler

Kontakt

Kontakt
Telefon: 08 - 714 68 00

Besöksadress/postadress
Östgötagatan 10
116 25 Stockholm

Mottagningstid Pelarbacken
måndag 8:00-17:00
tisdag 8:00-13.00
onsdag-fredag 8:00-17:00

Mottagningstid Mobilt team
måndag 8:00-21:00
tisdag 8:00-13:00 16:30-21:00
onsdag 8:00-21:00
torsdag  8:00-21:00
fredag 8:00-17:00