Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Pelarbacken

Interiör Pelarbacken

På Pelarbacken bedriver vi öppenvård och här finns läkare inom allmänmedicin och specialister som t ex psykiater/beroendeläkare, tandläkare, tandhygienist, psykolog och fotvårdsspecialist. Vidare finns sjuksköterskor och skötare.

Lokalerna ligger i anslutning till Stockholms stads verksamhet för hemlösa på Östgötagatan på Södermalm i Stockholms innerstad.

Vi tar emot vårdbehövande hemlösa utan fast bostad, boende på härbärgen och på lågtröskelboende som är folkbokförda i Stockholms läns landsting. I undantagsfall tar vi emot vårdbehövande hemlösa från andra landsting.

Vården är kostnadsfri, ingen patientavgift tas ut och även återbesök är kostnadsfria, dock tillkommer kostnad för mediciner i enlighet med högkostnadsskyddet. Även undersökning hos tandläkare sker utan patientavgift men behandling sker enligt gällande taxa eller enligt kostnadsförslag.

Från Pelarbacken utgår också personal som arbetar utanför mottagningen. Det är för de som har svårt att ta sig till vård eller på platser där flera vårdbehövande kan mötas som till exempel dag- och natthärbärgen. Den mobila verksamheten har dels fasta mottagningar men kan också rycka ut på begäran. Det kan gälla ur både medicinskt-, psykiatriskt- och beroendeperspektiv.

| Fler

Kontakt

Telefon: 08 - 714 68 00

Besöksadress/postadress
Östgötagatan 10
116 25 Stockholm

Mottagningstid Pelarbacken
måndag 8:00-17:00
tisdag 8:00-13.00
onsdag-fredag 8:00-17:00

Boka tid eller kom på drop-in-mottagning

Allmän sjukvård för hemlösa:
Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför besöket på Pelarbacken. Boka en tid via vår växel, telefonnummer 08-714 68 00, eller kom förbi under mottagningens drop-in-tider.

Öppenvårdspsykiatri för hemlösa:
Nybesök till öppenvårdspsykiatrin bokas alltid via tidsbokningen – ring växeln på nummer 08-714 68 00 och välj "tidsbokning". Återbesök till öppenvårdspsykiatrin kan göras under mottagningens drop-in-tider.

Öppenvård för hemlösa med beroendeproblem:
Nybesök på mottagningen för beroendeproblem bokas alltid via tidsbokningen – ring växeln på nummer 08-714 68 00 och välj "tidsbokning". Återbesök kan göras under mottagningens drop-in-tider.

Medicinsk fotvård för hemlösa:
Boka en tid via vår växel, telefonnummer 08-714 68 00, eller kom förbi under mottagningens drop-in-tider.

Tandvård för hemlösa:
Boka en tid på nummer 08-714 68 04 – telefontider är måndag till fredag 08.00-09.00

Gynekologi- och barnmorskeverksamhet för hemlösa kvinnor:
Ring Pelarbackens växel som har nummer 08-714 68 00 och välj "tidsbokning", eller kom till mottagningen under Pelarbackens drop-in-tider så hänvisas du till Mikamottagningen.