Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och non-profit. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor
i utsatta livssituationer.

Vändpunkten till Almedalen

Ersta Vändpunkten har ett konkret förslag till finansiering för att lösa ett stort folkhälsoproblem, men det behövs fler idéer! Tillsammans med vår expertpanel diskuterar vi vilka insatser som behövs för att ge nästa generation bättre förutsättningar. Välkommen den 5 juli.

Läs mer om seminariet den 5 juli

Ersta Vändpunkten i Situation Sthlm

I juni-numret av Situation Sthlm kan du läsa om Ersta Vändpunktens arbete med anhöriga till missbrukare. Många anhöriga är ovana att be om hjälp. De har oftast haft fokus på sin förälder, sitt syskon eller partner som har ett beroende. Men hos Ersta Vändpunkten får de anhöriga ta plats.

Vi jubilerar

 

2016 är ett stort jubileumsår för Vändpunkten och det kommer firas på flera sätt! En del i firandet består av ett antal föreläsningar som kommer att hållas i Erstas lokaler under hösten.

Mer information om föreläsningar och anmälan hittar du längre ner på sidan
 • Våra grupper

  Vi har grupper för alla åldrar - barn, unga, föräldrar och vuxna.

 • Vi utbildar

  Ersta Vändpunkten utbildar och förmedlar kunskap om anhöriga och beroende.

 • Kontakta oss

  Ring, skriv eller kom förbi oss här på Ersta Vändpunkten.

 • Ersta Vändpunkten till Almedalen

  Seminarium Ersta Vändpunkten

  ”Missbruk i familjen – så ger vi nästa generation bättre förutsättningar”

  Tisdag 5 juli, kl 16.30 – 17.30

  Seminarium med paneldiskussion

  Collage

  Idag lever 385 000 barn i en familj med missbruk eller riskbruk. Utan rätt stöd kommer många av dem bli vuxna med eget missbruk och psykisk ohälsa. Tidiga insatser behövs och räddar liv, ändå görs mycket lite för att hjälpa barn och unga i missbruksfamiljer. 

  Ersta Vändpunkten har ett konkret förslag till finansiering för att lösa ett stort folkhälsoproblem, men det behövs fler idéer! Tillsammans med vår expertpanel diskuterar vi vilka insatser som behövs för att ge nästa generation bättre förutsättningar

  Panel

  • Bo Blåvarg, verksamhetschef, Ersta Vändpunkten
  • Gudrun Schyman, partiledare Fi
  • Sanna Lundell, journalist och författare
  • Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, BRIS
  • Jenny Petersson, ledamot i Socialutskottet (m)
  • Yasmine Larsson, ledamot i Socialutskottet (s)

  Moderator: Mia Sundelin, CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

  Tid och plats

  Tisdag 5 juli, 2016, kl. 16.30 – 17.30,  Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21 Sal: Oscarssalen
  Läs mer om seminariet i Almedalsprogrammet

  Ersta Vändpunkten var först i Sverige med att erbjuda stöd till anhöriga till missbrukare, mycket har hänt under de 30 år vi verkat och det finns mycket kvar att göra.

 • En film om Ersta Vändpunkten

  Gruppledare och gamla deltagare berättar om Vändpunktens verksamhet.

 • Vändpunkten i siffror 2015
  Ersta vändpunkten

  Vändpunkten i siffror 2015

  Barn 4-6 år: 1 grupp, 4 deltagare och 9 gruppträffar
  Barn 7-9 år: 4 grupper, 25 deltagare och 60 gruppträffar
  Barn 10-12 år: 4 grupper , 26 deltagare och 60 gruppträffar
  Tonår 13-16 år : 4 grupper, 24 deltagare och 60 gruppträffar
  Unga vuxna 17-25 år: 4 grupper, 31 deltagare och 52 gruppträffar
  Föräldrar: 5 grupper, 56 deltagare och 53 gruppträffar
  Vuxna: 5 grupper, 39 deltagare och 45 gruppträffar

  Totalt: 24 grupper, 205 deltagare och 339 gruppträffar

  Antal individuella besök 2015: 1 064

  Totalt antal besök 2015: 3 829 (sommarlägren ej medräknade)

  Totalt antal unika individer 2015: 455

  Sommarlägren: 28 barn deltog på Vändpunktens läger

  95 procent av deltagarna nöjda med Vändpunkten

  95 procent var mycket nöjda eller nöjda efter att ha deltagit i Vändpunktens program under 2015. 69 procent svarade att de var ”mycket nöjda” och 26 procent att de var ”nöjda”.

 • Gruppledare får stipendium
  Lotta

  I 13 år har Lotta Åhman arbetat som gruppledare på Vändpunkten, hon var dessutom med och startade vår lägerverksamhet. Lotta tilldelades 2016-års Eriksstipendium för sin insats i arbetet med barn och unga. Motiveringen lyder:

  "Lotta har genom åren varit en trygg famn för barn och ungdomar från familjer med kemiskt beroende på Ersta Vändpunkten. Hon är ett föredöme och tar sig alltid tid för var och en. Lotta är verkligen en värdig Eriksstipendiat."

 • En stor förslagslåda för ett stort folkhälsoproblem

  En stor förslagslåda för ett stort folkhälsoproblem!

  I år fyller Ersta Vändpunkten 30år och det kommer vi fira på flera olika sätt. Under året 2016 kommer vi på Vändpunkten samla in förslag från barn, tonåringar, unga-vuxna, vuxna, professionella (inom missbruk/anhöriga), politiker, skolpersonal, förskolepersonal, fritidsledare, idrottsledare, vårdpersonal, företagshälsovården, polis m.fl.

  Hur kan stödet förbättras och nå fler anhöriga under de kommande 30 åren? ...
  Har du en idé? Lämna ett förslag!

  Skicka ditt förslag till eller på facebook. Ditt förslag skrivs ut och läggs i vår stora förslagslåda som är placerad i väntrummet.

  Förslagen presenteras på vår hemsida, sociala medier samt på Vändpunktens jubileum i november.

  Vi behöver vara många som tänker!

 • Ersta Vändpunkten intervjuas av Situation STHLM

  - Anhörig kan vara ett ganska vagt ord, tycker jag, ett svagt ord för den ofta stora psykologiska smärtan, den låga självkänslan och den sorg som man har med sig. Det viktigaste i våra liv är hur vi har det i våra nära relationer, säger Bo Blåvarg verksamhetschef Ersta Vändpunkten till Situation STHLM.

  Samhället har förändrats under de 30 åren som Ersta Vändpunkten har funnits. Idag är det inte riktigt lika stort tabu att prata om alkoholism och drogberoende. Många har idag hört talas om medberoende.

  - Det har kommit upp mer på agendan. Men vi har en lång bit kvar med tanke på att det är ett så stort folkhälsoproblem. Socialtjänsten har också en jätteuppgift men för lite resurser, säger Bo Blåvarg.

  Under Almedalsveckan driver Ersta Vändpunkten frågan vidare med seminariena "Missbruk och anhörigstöd - en livsviktig fråga" den 5 juli. Samt "Missbruk i familjen – så ger vi nästa generation bättre förutsättningar", där bland andra Sanna Lundell och Gudrun Schyman medverkar. En förslagslåda har upprättats och förslagen sammanställs och skickas in till ansvariga politiker. Läs mer om Ersta diakonis närvaro på Almedalsveckan och ge ditt förslag till förbättring.
 • Välkommen på föreläsningar
  30-år

  2016 är ett stort jubileumsår för Vändpunkten och det kommer firas på flera sätt! En del i firandet består av ett antal föreläsningar som kommer att hållas i Erstas lokaler under hösten.

  Fyra frukost/eftermiddagsmöten under hösten med nedanstående teman och datum. Föreläsningarna är kostnadsfria, smörgås och kaffe ingår.

  1 September 08.30 – 10.30
  Föreläsning: ”När någon annan har huvudrollen i ditt liv - Existentiellt perspektiv på beroende och medberoende”
  Föreläsare: Bo Blåvarg, Ersta Vändpunkten

  Boka din plats här
  :www.ypsik.com/portal/event.aspx?key=84122a19-474a-4257-a584-eff18628ecba ________________________________________________________________________

  26 September 18.00 – 20.00
  Föreläsning: ”Man lär sig att man är bra precis som man är och vågar mer”
  - Vändpunktens vuxenprogram, metod och förhållningssätt.
  Föreläsare: Lena Wretman Torberger, Ersta Vändpunkten

  Boka din plats här:www.ypsik.com/portal/event.aspx?key=51fb48be-9abd-4239-81bf-9c27d404e1b0
  _________________________________________________________________________

  14 Oktober 08.30-10.30
  Föreläsning: ”Nu kan vi prata med varandra utan anklagelser”
  - Vändpunktens arbete med familjen.
  Föreläsare: Cecilia Wänlund Wallén, Ersta Vändpunkten

  Boka din plats här:www.ypsik.com/portal/event.aspx?key=e38b5bde-b058-43ea-82a3-54e853d8dee0 
   _________________________________________________________________________

  31 oktober 18.00 – 20.00
  Föreläsning: "Den nyktra förälderns dilemma – delad vårdnad men allt ansvar" Erfarenheter från Ersta Vändpunktens arbete med föräldrar.
  Föreläsare: Bo Blåvarg, Ersta Vändpunkten

  Boka din plats här: www.ypsik.com/portal/event.aspx?key=5a403a52-6717-4e39-a813-2092773c5cb6
  _________________________________________________________________________

  Föreläsningssalen rymmer 60 personer och anmälan är bindande

  Varmt välkomna.

   

 • Viktiga resultat av Vändpunktens projekt i förskolan på Södermalm

  • Rutiner och handlingsplaner för förskolan gällande hur personalen ska hantera berusade föräldrar, föra samtal med barnen om missbruk och hjälpa barnen vidare.  
  • Barnombud har inrättats på alla förskoleenheter inom Södermalms stadsdel. Barnombuden börjar sitt arbete i höst, och en särskild utbildningsdag för barnombuden anordnas den 22 september på Ersta Vändpunkten inom projektets ram.  
  • Ny metod för stöd för föräldrar och barn i förskoleåldern, 4-6 år, har utarbetats och provats på Ersta Vändpunkten inom projektets ram. Det är en ny metod och det är första gången förskolebarn och deras föräldrar kan erbjudas hjälp i gruppform inom Södermalms stadsdel. Insatsen utvärderas i samband med slutrapport av projektet. 
  • Utbildningar för personal på förskolorna på Södermalm kring barn i familjer med missbruk av Ersta Vändpunkten. Personalen har också fått utbildning av Ersta Vändpunkten och socialtjänsten om hur förskolan ska göra orosanmälningar när ett barn far illa. Det kommer få orosanmälningar från förskolan och projektet har också haft som fokus att sprida information hur personalen kan upptäcka barn som far illa på grund av missbruk i familjen. 
  • Handledning av personal på en förskola på Södermalm. Utifrån ett specifikt ärende har rutinerna och handlingsplanerna arbetats fram. 
  • Färdigt material till alla förskolor. Alla förskolor på Södermalm har inom projektets ram fått ett USB-minne innehållande rutiner, handlingsplaner, föreläsningsmaterial från utbildningsdagarna, mallar för att göra orosanmälningar till socialtjänsten och mallar för att ta kontakt med Ersta Vändpunkten för konkret hjälp och stöd.
  Läs mer om rutinerna här.                 Läs mer om projektet här.
 • Här blev jag fri

  En flicka som har deltagit i Vändpunktens verksamhet berättar om sin upplevelse. Om hur hon gång på gång försökt få sin pappa att sluta dricka.

Nyheter

Fler nyheter