Rätten till en värdig död diskuteras återkommande. Med detta seminarium vill vi belysa frågeställningarna utifrån ett idéhistoriskt och vårdetiskt perspektiv.

Den 20 maj bjöd Ersta kyrka in till ett vårdetiskt seminarium på temat "Döds- eller livshjälp". Att ta sig an ett kontroversiellt och känsligt ämne var inget som diakon Jemima Bentham, tillika chef för Ersta kyrkas verksamhet, värjde sig mot – tvärtom.

– Vi behöver forum där frågor som denna diskuteras, inte minst för praktiker verksamma inom vård och omsorg. Utan samtal är det svårt att hitta ett eget ställningstagande att bottna i, säger hon.

Och fortsätter:

– För oss på Ersta diakoni, en vård- och omsorgsaktör med kristen grund, är det angeläget att lyfta frågor som berör helhetssyn på hälsa och livskvalitet, människovärde, etik och bemötande av svåra livssituationer. Vår förhoppning är att denna seminariedag har bidragit till just dessa frågor.

På seminariet samlades röster från den psykologiska, filosofiska, medicinska och samhällsetiska sfären och bl a deltog

  • den tyske psykiatern Michael von Cranach, professor vid Münchens universitet och mottagare av 2021 års Paracelsuspris der deutschen Bundesärztekammer
  • Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin och överläkare vid palliativt utvecklingscentrum i Lund och region Skåne
  • Miki Agerberg, journalist och författare: "Om dödshjälp och dödshjälpsdebatt, exempel ifrån några olika länder"
  • Jörgen Herlofson, psykiater, leg psykoterapeut
  • Alexander Wilczek psykiater, psykoanalytiker och stressforskare
  • Wolfgang Rutz, professor em. i social- och samhällspsykiatri, samt f.d. chef för WHOs European Program on Mental Health:
    "The slippery slope - det sluttande planet. Reflektioner ifrån ett europeiskt WHO perspektiv"
  • Lennart Koskinen, doktor i etik och filosofi, biskop em.
  • Marie Åsberg, professor em. i psykiatri vid Karolinska institutet


Här kan du ta del av seminariet i efterhand. 

Seminariet hölls den 20 maj mellan kl. 10.00 – 15.00 i Ersta hotell och konferens lokaler.