Dop, vigsel och begravning i Ersta kyrka

Ersta kyrka är ingen församlingskyrka, vilket påverkar våra möjligheter att erbjuda dop, vigsel och begravning hos oss. Du som medarbetare, patient eller boende i någon av Erstas verksamheter, har möjlighet att hyra Ersta kyrka vid livets olika högtider.

För allmänheten är det möjligt att boka kyrkan i mån av tid. Bokningsförfrågningar hänvisas till Ersta kyrkas administratör Elvira SidusgårdTelefon 08-714 63 34
Telefontid: tisd-fred kl. 13.00-15.00

Information i korthet

  • Vår begravningstid är torsdagar kl. 14.00. Under sommartid (från midsommar t o m första helgen i augusti) har vi dessvärre inga möjligheter att erbjuda begravningstider.
  • Dop bokas endast i anslutning till söndagens högmässa.
  • För vigslar upplåts endast kyrkorummet (mot avgift), utan tillgång till präst eller musiker ifrån Ersta kyrka. Förättningen ska hållas enligt Svenska kyrkans ordning/ett samfund som ingår i Sveriges Kristna Råd. 
  • För begravning och vigsel i Ersta kyrka betalas alltid en egenavgift.

Kontakta oss

Vill du veta mer om kyrkans arbete på Ersta eller vill framföra synpunkter? 

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

För frågor om konserter i Ersta kyrka ber vi dig kontakta oss via e-post musik@erstadiakoni.se 

Öppettider:
Vardagar kl 08.00-16.00
Lör-sön i samband med förrättning, konsert och gudstjänst

Besök oss:
Erstagatan 1
(inne på gården)