Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Byggstart för Ersta nya sjukhus

Ersta nya sjukhus är en unik satsning inom sjukvården, och Ersta diakonis enskilt största satsning sedan bildandet 1851. Nu har vi startat byggarbetena på området. 2023 kommer sjukhuset stå färdigt att ta emot de första patienterna. Verksamheten i nuvarande Ersta sjukhus pågår som vanligt under tiden.

Följ bygget och ta del av information om pågående arbeten>>

Sexuella övergrepp mot barn ger livslånga trauman

”När jag var fem år hade min pappa redan många gånger kommit in till mig på natten. Han sa att det var vår hemlighet, så vi visade att vi älskade varandra. När jag var sex år bestämde jag mig för att dö.” 

Sommarinsamling till Ersta Hopp >>

Ersta Vändpunkten

"Låt inte missbruket gå i arv" skriver Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta Vändpunkten, i årsrapporten för 2018.

Under förra året tog Ersta Vändpunkten emot 569 personer i pedagogiska program, psykoterapi, familjesamtal och sommarläger. 95 procent var nöjda eller mycket nöjda efter att ha deltagit i Vändpunktens program för tonåringar, föräldrar, unga vuxna och vuxna över 25 år. 

Läs hela årsrapporten här.

Ersta diakoni öppnar nytt äldreboende i Uppsala

Ersta diakoni kommer att öppna ett nytt äldreboende i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala hösten 2020. Byggstart planeras till vintern 2019.

Läs mer om tankarna kring det nya äldreboendet här

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största icke vinstdrivande sjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ny vårdcentral på Söders höjder!

  Vi vill hjälpa fler. Därför öppnar vi en vårdcentral. Den 9:e april öppnade vi. Vill du lista dig hos oss gör du det enklast via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer 

  Hjärtligt välkommen!

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni