Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi startar hemtjänst i Farsta

Ersta hemtjänst växer ytterligare - nu erbjuder Ersta diakoni hemtjänst även till äldre som bor i Farsta med omnejd.

Här är verksamhetschef Katrin Rovas tankar kring nya verksamheten.

Vi vill växa!

Vi inom den idéburna sektorn vill växa – målet är att stå för 10 procent av välfärden år 2030.

I den här filmen berättar Ida Otteberg från Ersta Mariahemmet om vad Ersta och andra idéburna aktörer står för och vad som skiljer oss från offentliga och kommersiella vård- och omsorgsgivare. 

Nytt äldreboende i Upplands Väsby

Ersta diakoni kommer att starta ännu ett modernt äldreboende, denna gång i Upplands Väsby. Boendet kommer ha stort fokus på inspirerande utemiljö. Läs mer här.

Erstajournalen, nr 2

I Erstajournalen berättar Kerstin Berglind, överläkare och specialist, om Ersta Hospice och kyrksyster Urban Beckfjäll och diakon Joanna Davrin om kyrkans stödjande arbete inom Ersta äldreboenden. Vi rapporterar också från det första spadtaget för Ersta nya sjukhus och tar en titt på kyrkans program i höst. 

Trevlig läsning!

Byggstart för Ersta nya sjukhus

Ersta nya sjukhus är en unik satsning inom sjukvården, och Ersta diakonis enskilt största satsning sedan bildandet 1851. Nu har vi startat byggarbetena på området. 2023 kommer sjukhuset stå färdigt att ta emot de första patienterna. Verksamheten i nuvarande Ersta sjukhus pågår som vanligt under tiden.

Följ bygget och ta del av information om pågående arbeten>>

Ersta Vändpunkten

"Låt inte missbruket gå i arv" skriver Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta Vändpunkten, i årsrapporten för 2018.

Under förra året tog Ersta Vändpunkten emot 569 personer i pedagogiska program, psykoterapi, familjesamtal och sommarläger. 95 procent var nöjda eller mycket nöjda efter att ha deltagit i Vändpunktens program för tonåringar, föräldrar, unga vuxna och vuxna över 25 år. 

Läs hela årsrapporten här.

Ersta diakoni öppnar nytt äldreboende i Uppsala

Ersta diakoni kommer att öppna ett nytt äldreboende i Ultuna trädgårdsstad i Uppsala i början av 2021. Byggstart planeras till vintern 2019.

Läs mer om tankarna kring det nya äldreboendet här

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största icke vinstdrivande sjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

 • Ny vårdcentral på Söders höjder!

  Vi vill hjälpa fler. Därför öppnar vi en vårdcentral. Den 9:e april öppnade vi. Vill du lista dig hos oss gör du det enklast via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer 

  Hjärtligt välkommen!

 • Ersta sjukhus i Nationella patientenkäten
  ssk och patient

  Årets nationella patientenkät visar resultatet av patienternas upplevelse av Ersta sjukhus somatiska öppen- och slutenvård. I patientenkäten toppar sjukhuset i alla dimensioner inom specialiserad sjukvård, jämfört med sjukhus i övriga riket och Stockholm i genomsnitt. Läs mer

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni