Personuppgifter och dataskydd

Din integritet är viktig för oss. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter eller annan viktig information till Ersta diakoni. All behandling av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning samt de riktlinjer och rutiner som gäller inom Ersta diakoni.

Dataskyddsombud

Ersta diakonisällskap har särskilda medarbetare (dataskyddsombud) som har till uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt.

Kontakt dataskydd

Andrea Hemming
dataskyddsombudet@erstadiakoni.se

Dataskyddsombudet
Box 4619
116 91 Stockholm

 

Personuppgiftspolicy

Ersta diakonis personuppgiftspolicy.

Till dokument

Registerutdrag

Blankett för begäran om registerudrag.

Till blankett

Rättelse

Blankett för begäran om rättelse, radering mm.

Till blankett