Personuppgifter och dataskydd

Din integritet är viktig för oss. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter eller annan viktig information till Ersta diakoni. All behandling av personuppgifter sker utifrån gällande lagstiftning samt de riktlinjer och rutiner som gäller inom Ersta diakoni.

Personuppgiftspolicy

Ersta diakonis personuppgiftspolicy.

Till dokumentet

Registerutdrag

Blankett för begäran om registerudrag.

Till blankett

Rättelse

Blankett för begäran om rättelse, radering mm.

Till dokumentet