Tillgänglighet för erstadiakoni.se

Ersta diakoni står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur erstadiakoni.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från erstadiakoni.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-post info@erstadiakoni.se.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss på vår e-post info@erstadiakoni.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

  • Det finnas på ett fåtal ställen låga kontrastvärden när text ligger ovan bild i sidhuvet på sidorna på erstadiakoni.se. Mellan bild och text finns en tonplatta som ska hjälpa till att skapa tillräcklig kontrast mellan text och bild men beroende på bildval finns det risk att kontrastvärdet inte alltid är tillräckligt. Detta problem uppstår inte på mindre skärmar då text ligger under bild på dessa.

Oskäligt betungande anpassning

Ersta diakoni åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Det finns videoklipp på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.
  • Det finns dokument på webbplatsen som offentliggjordes före 2018-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.

Hur vi testat webbplatsen

  • Självskattning (intern testning) av erstadiakoni.se.
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool - För felsökning under tillgänglighetsanpassning (Wave)
  • Pa11y - För att filtrera ut typer av fel till lista
  • DIGG Myndigheten för digital förvaltning - Vi har använt deras verktyg för att manuellt testa och skapa tillgänglighetsredogörelse (denna sida) (DIGG)
  • Skärmläsare på MacOS (Big Sur) - För att testa upplevelsen för synnedsatta.

Senaste bedömningen gjordes den 4 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 maj 2021.