I samband med webbplatsens externa lansering läggs en tillgänglighetsredogörelse här.