Tillgänglighet för erstadiakoni.se

Ersta diakoni står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur erstadiakoni.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från erstadiakoni.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-post info@erstadiakoni.se.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss på vår e-post info@erstadiakoni.se så att vi får veta att problemet existerar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte fullt ut förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Oskäligt betungande anpassning
Ersta diakoni åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument som inte är tillgänglighetsanpassade
    Det förekommer dokument på webbplatsen som inte har tillgänglighetsanpassats. Arbetsinsatsen som krävs för att tillgänglighetsgöra dessa står inte i paritet till nyttan en sådan insats skulle göra.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Det kan finnas videoinspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.
  • Det kan finnas dokument på webbplatsen som offentliggjordes före 2018-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.

Hur vi testat webbplatsen

Ersta diakoni har tillsammans med tekniskt stöd av Oxys AB och Twoday testat webbplatsen enligt följande verktyg och metoder:

  • Självskattning med verktyg och mallar från DIGG Myndigheten för digital förvaltning
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool - Teknisk felsökning (Wave)
  • Pa11y - Automatisk felsökning och filtrering av fel över hela webbplatsen (Pa11y)
  • VoiceOver skärmläsare - Test av upplevelse vid synnedsättning
  • Navigering via tangentbord - Manuella tester samt test med visuell feedback via Chrome Dev Tools

Senaste bedömningen gjordes den 12 juni 2024.
Redogörelsen uppdaterades senast den 14 juni 2024.