Ersta konferens, hotell & terrass

Hållbarhet, en del av vårt DNA

Hållbarhet är en självklar del av vårt arbetssätt av omtanke om våra gäster, medarbetare och miljö. Hållbarhetsarbete är en naturlig del av vår vardag. Vi har jobbat med miljö- och kvalitetsfrågor sedan början på 2000-talet och sen dess kontinuerligt utvecklat verksamheten och utbildat våra medarbetare samtidigt som vi blivit duktigare på att ställa krav på våra leverantörer. Vi arbetar med ständiga förbättringar och utvärderar samt reviderar vår verksamhet med jämna mellanrum.

Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001

Ersta konferens, hotell & terrass ingår i den ideella föreningen Ersta diakoni som är en av Sveriges största aktörer inom idéburen bedriven vård och socialt arbete, utfört icke-vinstsyftande. Tack vare tillhörigheten i den större organisationen har vi förmånen av att få ta del av funktioner som underlättar vårt arbete inom hållbarhet. Bland annat har vi en kvalitetsavdelning som driver miljö- och kvalitetsfrågor, en inköpsavdelning som granskar våra leverantörers hållbarhetsarbete, en HR-avdelning som ser till medarbetarnas väl och att kollektivavtalen efterlevs samt en ekonomiavdelning som arbetar med avancerade verktyg för prognoser, uppföljning med mera.

Organisationens intresse för, och arbete med hållbarhet har resulterat i att vi är ISO-certifierade både inom miljö och kvalitet sedan 2008 respektive 2012. Något som vi är mycket stolta över.

Kollektivavtal och förmåner för medarbetare

I och med att Ersta konferens, hotell & terrass är en del av Ersta diakoni så följer vi organisationens kollektivavtal via Vårdföretagarna. Något som kan tyckas märkligt men som i det stora hela gagnar våra medarbetare. Bland annat har våra medarbetare högre ob-ersättning och generösare arbetstid än vad som är generellt i branschen. Till det kommer även många andra förmåner som Ersta diakoni erbjuder i form av försäkring, utökad föräldraersättning, friskvårdsbidrag och rabatter hos olika företag som organisationen samarbetar med.

Miljö- och kvalitetskrav på våra leverantörer

Vi ställer höga krav på våra leverantörer både ur ett kvalitets- och miljöperspektiv samtidigt som vi prioriterar lokalt förankrade företag med närproducerade produkter.Vår inköpsavdelning har tagit fram ramavtal med våra största leverantörer som är Textilia och Martin Servera där hållbarhet är ett krav för avtalet. De står för vår huvudsakliga leverans av tvätt- och städtjänster, kolonialvaror, kemartiklar med mera.

Vår fiskleverantör säljer bara MSC-märkt fisk, vår köttleverantör har en KRAV-certifierad anläggning och köper kött från lokala gårdar, grönsakerna kommer från en grönsakshall som är både ISO- och KRAV-certifierad.

Kontakta Ersta konferens, hotell & terrass

Telefon 08-714 63 41
meet@erstadiakoni.se 

Postadress
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K och Erstagatan 1N
Södermalm, Stockholm