gammal svartvit bild med diakonissa

Ersta museum

I starka kvinnors sällskap – välkommen till Ersta museum

1851 öppnar Marie Cederschiöld sjukhus och utbildning för kvinnor. Hon är Sveriges första utbildade sjuksköterska och diakonissa. Tillsammans med exempelvis Fredrika Bremer och Jenny Lind förändrar hon svensk sjukvård och utbildning samt kvinnors förutsättningar i samhället. Möt Marie Cederschiöld, portsyster Maria, syster Greta på oblatbageriet, barnhemsbarnen och många fler i vårt museum.

170 år av kvinnohistoria!

Ersta museum öppnade 1983 och är Ersta diakonis "minne". Vi berättar om kvinnohistoria, pionjärskap, diakoni och hängivenhet med början i mitten av 1800-talet. Se gärna andra delar av Ersta diakonis hemsida för att få en bild av vår nutida verksamhet! Följ gärna Ersta museum på fb och Instagram!

Välkomna!

14 juni-19 augusti har museet sommaruppehåll. Välkomna i höst!

interiörbild inifrån Ersta museum, gammal sjukhussäng

Nedan kan du få veta mer om utställningen och hur du bokar en gruppguidning. Här finns också en historisk översikt över vår verksamhet samt biografiska porträtt av tre ledargestalter som byggde upp det som idag är Ersta diakoni.

Se aktuell information på vår facebooksida/instagram.

Välkommen till Ersta museum

Kontakta oss gärna om du har frågor, enklast via mailadressen.

Guidesamordnare Urban Beckfjäll
museum@erstadiakoni.se
Telefon: 08-714 61 00 (vxl)

Besöksadress:
Erstagatan 1M

Postadress: 
Box 4619
116 91 Stockholm