Ersta museum

I starka kvinnors sällskap – välkommen till Ersta museum

1851 öppnar Marie Cederschiöld sjukhus och utbildning för kvinnor. Hon är Sveriges första utbildade sjuksköterska och diakonissa. Tillsammans med exempelvis Fredrika Bremer och Jenny Lind förändrar hon svensk sjukvård och utbildning samt kvinnors förutsättningar i samhället. Möt Marie Cederschiöld, portsyster Maria, syster Greta på oblatbageriet, barnhemsbarnen och många fler i vårt museum.

170 år av kvinnohistoria!

Sedan Ersta museum öppnade 1983 har vi förvaltat berättelsen om Ersta diakonis historia. Här finns berättelser om några av de personer som verkat här; om vården, omsorgen och utbildningen som drivits och fortfarande drivs i Ersta diakonis regi.

interiörbild inifrån Ersta museum, gammal sjukhussäng Här finns också beskrivningar av de byggnader som finns och har funnits på området. 

Nedan kan du få veta mer om utställningen och hur du bokar en gruppguidning. Här finns också en historisk översikt över vår verksamhet samt biografiska porträtt av tre ledargestalter som byggde upp det som idag är Ersta diakoni.

Se aktuell information på vår Facebooksida.

Välkommen till Ersta museum

Kontakta oss gärna om du har frågor, enklast via mailadressen.

Guidesamordnare Urban Beckfjäll
museum@erstadiakoni.se
Telefon: 08-714 61 00 (vxl)

Besöksadress:
Erstagatan 1M

Postadress: 
Box 4619
116 91 Stockholm