I starka kvinnors sällskap – välkommen till Ersta museum

1851 öppnar Marie Cederschiöld sjukhus och utbildning för kvinnor. Hon är Sveriges första utbildade sjuksköterska och diakonissa. Tillsammans med exempelvis Fredrika Bremer och Jenny Lind bidrar hon och hennes medsystrar till en förändring av sjukvård, utbildning och kvinnors förutsättningar i samhället. Möt Marie Cederschiöld, portsyster Maria, syster Greta på oblatbageriet, barnhemsbarnen och många fler i vårt museum.

170 år av kvinnohistoria!

Sedan öppnandet 1983 har Ersta museum förvaltat berättelsen om Ersta diakonis historia. Här finns berättelser om några av  de personer som verkat här; om vården, omsorgen och den utbildning som drivits och fortfarande drivs i Ersta diakonis regi. Här finns också beskrivningar av de byggnader som finns och har funnits på området. 

Nedan kan du få veta mer om utställningen och hur du bokar en gruppguidning. Här finns också en historisk översikt över vår verksamhet samt biografiska porträtt av tre ledargestalter som byggde upp det som  idag är Ersta diakoni.

Se mer information under rubriken "Besök Ersta museum" nedan.

Välkommen till Ersta museum

Kontakta oss gärna om du har frågor, enklast via mailadressen.

Guidesamordnare Urban Beckfjäll
Urban.beckfjall@erstadiakoni.se
Telefon: 076-496 01 73

Besöksadress:
Erstagatan 1M

Postadress: 
Box 4619
116 91 Stockholm