I starka kvinnors sällskap – välkommen till Ersta museum

1851 öppnar Marie Cederschiöld sjukhus och utbildning för kvinnor. Hon är Sveriges första utbildade sjuksköterska och diakonissa. Genom sin pionjärinsats bidrar hon och hennes medsystrar till en förändring av sjukvård, utbildning och kvinnors förutsättningar i samhället. Möt Marie Cederschiöld, portsyster Maria, syster Greta på oblatbageriet, barnhemsbarnen och många fler i vårt museum.

Här finns berättelser om några av  de personer som verkat här; om vården, omsorgen och den utbildning som drivits och fortfarande drivs i Ersta diakonis regi.

Här finns också beskrivningar av de byggnader som finns och har funnits på området. Till din hjälp finns en ordlista som förklarar många av de ord som används i texterna.

Om du vill besöka museet är adressen Erstagatan 1M, Stockholm.

OBS! På grund av coronapandemin är muséet för närvarande stängt. Vi återkommer med information när läget förändras. Om du har frågor kan du kontakta Urban Beckfjäll (se i kontakter nedan). 

Välkommen till Ersta museum

Kontakta oss gärna om du har frågor, enklast via mailadressen.

Guidesamordnare Urban Beckfjäll
Urban.beckfjall@erstadiakoni.se
Telefon: 076-496 01 73

Besöksadress:
Erstagatan 1M

Postadress: 
Box 4619
116 91 Stockholm