Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Föräldraprogram

Föräldraprogrammet vänder sig till föräldrar eller vårdnadshavare som har sitt barn i något av Ersta Vändpunktens program. På träffarna förmedlas kunskap om det kemiska beroendets inverkan på barnen i familjen och föräldrarna får möjlighet att byta erfarenheter. Det sker i form av lektioner, videofilm, övningar och gruppsamtal.

Antal gånger
11 gruppträffar á 1,5 timmar/gång. Föräldraprogrammet går samtidigt med barnprogrammen.

Anmälan
I samband med att förälder/vårdnadshavare anmäler sitt barn till ett barn-/tonårsprogram erbjuds de att delta i Föräldraprogrammet. Vi rekommenderar starkt förälder/vårdnadshavare att delta i Föräldraprogrammet.

| Fler

Kontakt

Ersta Vändpunkten
Box 4619
116 91 Stockholm

Besöksadress
Erstagatan 1K

Telefon 08-714 62 16
@ Vändpunkten

Öppettider
Måndag-torsdag 09.00 - 12.00