Två unga flickor står bakom två gulröda blommor

vändpunkten

Barn och familjer

I Vändpunktens barnprogram träffas barn som växer upp i familjer med pågående beroende eller i familjer där det tidigare funnits ett beroende. Här får barnen veta att det inte är ensamma om sina upplevelser vilket ger stöd och skapar möjlighet till förändring.

Barngrupper

Barn från 4-6 år
9 gruppträffar 1 timme/gång. Tidig förmiddag.

Barn från 7-9 år samt 10-12 år
15 gruppträffar á 1,5 timmar/gång. Sen eftermiddagstid.

Anmälan:
I samband med att förälder/vårdnadshavare anmäler sitt barn till ett barn-/tonårsprogram erbjuds de att delta i Föräldraprogrammet. Vi rekommenderar starkt förälder/vårdnadshavare att delta i Föräldraprogrammet.

Föräldraprogram

Föräldraprogrammet vänder sig till föräldrar eller vårdnadshavare som har sitt barn i något av Ersta Vändpunktens program. På träffarna förmedlas kunskap om det kemiska beroendets inverkan på barnen i familjen och föräldrarna får möjlighet att byta erfarenheter. Det sker i form av lektioner, videofilm, övningar och gruppsamtal. 

Antal gånger:
Elva gruppträffar á 1,5 timmar/gång. Föräldraprogrammet går samtidigt med barnprogrammen.

Familjeintervention

Ersta Vändpunkten erbjuder strukturerade familjesamtal enligt en modell som kallas Beardslees familjeintervention. Familjeinterventionen är ett komplement till de grupper som Ersta Vändpunkten bedriver för anhöriga till alkohol- och drogberoende och riktar sig till familjen som helhet.

En familjeintervention innehåller 7-8 träffar, efter att ett första bedömningssamtal skett. Först träffar ledarna föräldrarna, sedan träffar de barnen och efter det träffas alla tillsammans. Slutligen har ledarna en uppföljningsträff med föräldrarna.

Sommarläger

Vändpunktens vision för sommarlägret är att barnen och ungdomarna ska få uppleva ett läger med typiska lägeraktiviteter, lekar, gemenskap, livskunskap, samtal och fortsätta att fördjupa sig i de teman som vändpunkten har i sina gruppverksamheter. Ersta Vändpunktens sommarläger är en förlängning av gruppverksamheten vilket innebär att alla lägerbesökare har deltagit i Ersta Vändpunktens gruppverksamhet. Det går därför inte att anmäla sig till lägret om man inte tidigare deltagit i vändpunktens gruppverksamhet.

Intresseanmälan

Barn från 4 år och ungdomar upp till 18 år anmäls av målsman, undantag kan göras när barn är placerade i familjehem eller på instution.

Vi arbetar terminsvis och startar våra grupper i januari och augusti. Antalet platser är begränsade. Kötid varierar beroende på när på året ni anmäler er. Oftast får ni en plats terminen efter anmälan men ibland kan ni få vänta till terminen därpå.

Vi kallar deltagare efter anmälningsdatum. Vid anmälan, var god uppge följande:

  • Namn: förälder och barn
  • Den anmäldes födelsedatum
  • Adress
  • Telefonnummer (hem/arbete/mobil)
  • E-post
  • Förhållande till den beroende (exempelvis maka/make, barn, förälder)

Anmäl dig via telefon, 08-714 62 16, eller @Vändpunkten