Ersta Vändpunkten

Barn och familjer

Nedan hittar du information om våra barngrupper, familjeprogram och familjeintervention.

Barngrupper

I Vändpunktens barnprogram träffas barn som växer upp i familjer med pågående missbruk eller i familjer där det tidigare funnits missbruk. Här får barnen veta att det inte är ensamma om sina upplevelser vilket ger stöd och skapar möjlighet till förändring.

Gruppernas indelas efter ålder: 4-6 år, 7-9 år samt 10-12 år.

Barn från 4-6 år
9 gruppträffar 1 timme/gång. Tidig förmiddag.

Barn från 7-9 år samt 10-12 år
15 gruppträffar á 1,5 timmar/gång. Sen eftermiddagstid.

Föräldraprogram

Föräldraprogrammet vänder sig till föräldrar eller vårdnadshavare som har sitt barn i något av Ersta Vändpunktens program. På träffarna förmedlas kunskap om det kemiska beroendets inverkan på barnen i familjen och föräldrarna får möjlighet att byta erfarenheter. Det sker i form av lektioner, videofilm, övningar och gruppsamtal.

Antal gånger:
Elva gruppträffar á 1,5 timmar/gång. Föräldraprogrammet går samtidigt med barnprogrammen.

Anmälan:
I samband med att förälder/vårdnadshavare anmäler sitt barn till ett barn-/tonårsprogram erbjuds de att delta i Föräldraprogrammet. Vi rekommenderar starkt förälder/vårdnadshavare att delta i Föräldraprogrammet.

Välkommen på läger 2021

Vändpunktens vision för sommarlägret är att barnen och ungdomarna ska få uppleva ett läger med typiska lägeraktiviteter, lekar, gemenskap, livskunskap, samtal och fortsätta att fördjupa sig i de teman som vändpunkten har i sina gruppverksamheter. Ersta Vändpunktens sommarläger är en förlängning av gruppverksamheten vilket innebär att alla lägerbesökare har deltagit i Ersta Vändpunktens gruppverksamhet. 

Vi återkommer med fler uppgifter när det närmar sig sommar igen. Men du kan redan nu se vår film om sommarlägret.

 

Familjeintervention

Ersta Vändpunkten erbjuder strukturerade familjesamtal enligt en modell som kallas Beardslees familjeintervention. Familjeinterventionen är ett komplement till de grupper som Ersta Vändpunkten bedriver för anhöriga till alkohol- och drogberoende och riktar sig till familjen som helhet.

Vad är familjeintervention?

Familjeintervention är ett arbetssätt/en metod som har utvecklats för att främja barnens välbefinnande. Denna metod kan användas när någon i familjen är beroende av alkohol eller andra droger.

Familjeintervention är inte terapi eller behandling utan ett antal samtal/möten mellan föräldrar och barn som är ledda av professionella. Syftet med samtalen/mötena är att barnen ska få berätta om sina upplevelser, få information och möjlighet att ställa frågor till sina föräldrar och att föräldrarna ska få stöd i att prata med varandra och barnen om beroendet.

Föräldrar kan tycka att det är svårt att prata med barnen om det som sker när någon i familjen är alkohol- och drogberoende. Hur mycket ska man säga och hur ska man säga det, är vanliga funderingar. Mycket som sker i samband med alkohol- och drogberoende är obegripligt för barnen. Att få prata om beroendet i familjen är avlastande och en skyddande faktor för barn.

Hur går en familjeintervention till?

En familjeintervention innehåller 7-8 träffar, efter att ett första bedömningssamtal skett. Först träffar ledarna föräldrarna, sedan träffar de barnen och efter det träffas alla tillsammans. Slutligen har ledarna en uppföljningsträff med föräldrarna.

Kostnad
För alla träffarna, 1.500:-

Projektet bedrivs med stöd från Allmänna Arvsfonden, Fördel barn.