Skydd mot våld är en mänsklig rättighet

Vi driver två skyddade boenden på olika platser och för olika målgrupper, båda med högsta säkerhetsklass.

Det finns flera anledningar till att vara i behov av skyddat boende – att bli utsatt för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i en relation eller att leva med hot om bortgifte är några. 

Vår uppgift är att ge skydd från våld.

Ett skyddat boende är ett tillfälligt boende på hemlig ort för att kunna bryta kontakten med våldsutövaren, reda ut situationen och slutligen kunna gå vidare i livet. Våra två skyddande boenden finns i Stockholms län, men vi tar emot kvinnor från hela landet. Vi välkomnar och respekterar alla religioner.

Placering hos oss sker alltid på uppdrag och i samarbete med socialtjänsten. Alla uppdrag anpassas individuellt och utgår ifrån kvinnans behov.

Befinner du dig i en situation i livet där du behöver ta dig ur en våldsam relation och bort från en våldsutövare? Här guidar vi dig hur du kan få hjälp.

Våra skyddade boenden

Vägen till ett liv utan våld

1

Att inse att du är utsatt för våld

För många är våldet normaliserat och man inser inte att man är utsatt. Vill du prata om din situation, kontakta exempelvis Kvinnofridslinjen.

2

Kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper dig med en plats till ett skyddat boende. Befinner du dig i akut fara, ring polisen direkt.

3

Att flytta till ett skyddat boende

Vårt huvudfokus är att du är säker och skyddad från våld. Inför inflyttning hos oss har vi en säkerhetsplanering. Sedan stöttar vi dig på din nya väg framåt i livet.