Mamma och barn håller handen i stadsmiljö

Ersta Fristad

Ersta Fristad är ett skyddat boende för kvinnor med eller utan medföljande barn som är utsatta för våld i en nära relation. Vi vänder oss även till kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld eller som behöver vittnesskydd. Vi har HVB-tillstånd där IVO är tillsynsmyndighet.


Vi erbjuder ett skyddat boende med högsta säkerhetsklass, vilket bland annat innebär hemlig adress, larm, säkerhetsdörrar och att vi gör en säkerhetsplanering tillsammans med dig (för att identifera vad som behövs för att just du ska vara i säkerhet). Placering hos oss sker alltid på uppdrag och i samarbete med socialtjänst. Alla uppdrag anpassas individuellt och utgår ifrån kvinnans behov.

Vi finns i Stockholms län, men vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn från hela landet. Vi välkomnar och respekterar alla religioner. Ersta Fristad har funnits sedan 1970, så vi har stor erfarenhet och kunskap att möta och arbeta med kvinnor som är utsatta för våld.

Lägenheterna
Fristad – lägenhet Fristad – lägenhet Fristad – lägenhet
Barnverksamheten
Fristad – barnverksamhet Fristad – barnverksamhet Fristad – barnverksamhet 

Vägen till ett liv utan våld

1

Att inse att du är utsatt för våld

För många är våldet normaliserat och man inser inte att man är utsatt. Behöver du prata med någon om din situation?

Kontakta Kvinnofridslinjen
2

Kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper dig att hitta en plats på ett skyddat boende. Om din situation är akut, ring polisen direkt.

Så kommer du till ett skyddat boende
3

Att flytta till ett skyddat boende

På Erstas skyddade boenden får du hjälp av erfaren personal att bryta kontakten med våldsutövaren och göra en säkerhetsplanering.

Vad som sker när du kommer till oss

Vanliga frågor

Ersta Fristad har upparbetad kontakt med lärare från Stockholms stad som har undervisning på plats i verksamheten flera gånger per vecka.

Det är helt beroende på person och situation. Det kan vara allt mellan några dygn till cirka ett halvår.

Från det att Ersta Fristad får placeringsförfrågan från kommun eller socialjour går det fort, i regel är kvinna och eventuella barn på plats i verksamheten inom en eller ett par timmar.

Du är varmt välkommen att ta med ditt husdjur till Ersta Fristad. Du har ditt husdjur inne i den egna lägenheten. 

Vanliga frågor

Det här kan vi stötta dig med

  • Trygghet. På ett skyddat boende kommer du och dina barn undan våldet för att i trygghet kunna få stöd att ta er vidare i era liv. Vår adress är hemlig och säkerheten hos oss är hög. Vi värnar trivsel och komfort och förstår hur viktigt det är att kunna låsa en dörr om sig. Hos oss bor du därför i egen, fullt utrustad lägenhet med kök, dusch/wc, tvättmaskin och balkong samtidigt som du, vid akuta händelser, har tillgång till våra medarbetare dygnet runt.

  • Samtalsstöd. Att ta sig ur en våldsam relation är en tuff process. Under tiden behöver man stöd – samtalsstöd är en del. Akuta stödsamtal behövs när handlingar, känslor och minnen kring det man varit med om plötsligt drabbar. Strukturerade samtal kring vad våld gör med en människa ökar den egna förståelsen kring det man varit med om.

  • Praktisk hjälp. Ofta är det praktiska saker som försvårar när man måste ta sig ur en våldsam relation. Var ska jag bo? Hur blir det med ekonomi mm. Vi erbjuder dig den samordning som behövs. Vi erbjuder hjälp med det praktiska som uppstår, exempelvis med att få sina personuppgifter skyddade och att fylla i ansökningar. Vi erbjuder praktiskt stöd i kontakter med sjukvård, socialtjänst, polis eller vid rättsprocesser. Vi stöttar även kring frågor om jobb, utbildning, och egen bostad.

  • Verksamhet för medföljande barn. I vår barnverksamhet arbetar utbildade och erfarna medarbetare för att ge rytm och rutiner.

  • Utslussningslägenhet. Bostadssituationen kan vara svår att lösa för den som lämnat en våldsam relation. När den akuta fasen är över finns möjlighet att bo i en period i vår utslussningslägenhet.