Kvinna sitter på en bänk nattetid och tittar på stadens ljus

Ersta Möjlighet

Ersta Möjlighet är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik.


Ersta Möjlighet är ett skyddat boende med högsta säkerhetsklass för dig som är utsatt för våld och samtidigt har missbruksproblematik. Högsta säkerhetsklass innebär bland annat hemlig adress, larm, säkerhetsdörrar och att vi gör en säkerhetsplanering tillsammans med dig (för att identifiera vad som behövs för att just du ska vara i säkerhet).

Vår främsta uppgift är att hjälpa dig bort från våldet. Vi ställer inga krav på drogfrihet/nykterhet, men erbjuder stöd i beroendet för att du ska klara att komma bort från det våld du utsatts för.

Det gemensamma för de kvinnor som kommer till oss är att man söker akut skydd från våld. En del kvinnor har en svår hotbild och lever med skyddad identitet. Tillsammans med dig skapar vi en lugn miljö, där du kan känna dig trygg och säker. Du får gärna ta med dig ditt husdjur när du flyttar till oss.

Tillsammans med dig skapar vi en lugn miljö, där du kan känna dig trygg och säker. Du får gärna ta med dig ditt husdjur när du flyttar till oss.

En placering hos oss sker i samarbete med dig och socialtjänsten. Uppdraget anpassas individuellt och utgår ifrån ditt behov. Vi finns i Stockholms län, men vi tar emot kvinnor från hela landet. Vi välkomnar och respekterar alla religioner.

Vägen till ett liv utan våld

1

Att inse att du är utsatt för våld

För många är våldet normaliserat och man inser inte att man är utsatt. Behöver du prata med någon om din situation?

Kontakta Kvinnofridslinjen
2

Kontakta socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper dig med en plats till ett skyddat boende. Vid akut fara, ring polisen direkt.

Så kommer du till ett skyddat boende
3

Att flytta till ett skyddat boende

På ett skyddat boende får du hjälp att bryta kontakten med våldsutövaren.

Det här sker när du kommer till oss

Vanliga frågor

Det är helt beroende på person och situation. Det kan vara allt mellan några dygn till cirka ett halvår.

Från det att vi får placeringsförfrågan från kommun eller socialjour går det fort, i regel är du på plats i verksamheten inom en eller ett par timmar.

Vi har bred erfarenhet av att hjälpa personer som är i liknande situation som du. Läs mer här.

Du betalar inget för att bo hos oss.

Vanliga frågor

Det här kan vi stötta dig med

  • Trygghet.
    På ett skyddat boende kommer du undan våldet för att i trygghet kunna få stöd att ta dig vidare i ditt liv. Vår adress är hemlig och säkerheten hos oss är hög. Boendet har högsta säkerhetsklass. Vi värnar trivsel och komfort och förstår hur viktigt det är att kunna låsa en dörr om sig. Hos oss finns eget basinrett rum med låsbar dörr och egen dusch och toalett.

  • Samtalsstöd.
    Att ta sig ur en våldsam relation är en tuff process. Under tiden behöver man stöd – samtalsstöd är en del. Akuta stödsamtal behövs när känslor, minnen och handlingar kring det man varit med om plötsligt drabbar. Strukturerade samtal kring vad våld gör med en människa ökar den egna förståelsen kring det man varit med om. Vi går igenom teman som våldets normaliseringsprocess och uppbrottsprocessen. Missbruk och våldsutsatthet hänger ofta ihop. Det kan vara svårt att komma ur en våldsam relation om den som utsätter dig för våld är den som också förser dig med droger/alkohol. Samtidigt som droger är ett sätt att stå ut i en våldsam relation. Det blir en ond cirkel. Vi erbjuder därför samtalsstöd i både våld och beroende.

  • Praktisk hjälp.
    Ofta kan praktiska saker försvåra när man måste ta sig ur en våldsam relation. Var ska jag bo, hur blir det med ekonomi med mera. Vi erbjuder dig den samordning som behövs. Vi erbjuder hjälp med det praktiska som uppstår, exempelvis att få sina personuppgifter skyddade och att fylla i ansökningar. Vi erbjuder praktiskt stöd i kontakter med sjukvård, socialtjänst, polis eller vid rättsprocesser. Vi stöttar även kring frågor om jobb, utbildning, arbetsträning och egen bostad.

För dig inom socialtjänsten

För att skrivas in på Ersta Möjlighet behövs ett beslut från en handläggare inom socialtjänsten eller socialjouren. Vi har möjlighet att ta emot akuta placeringar dygnet runt. 

Telefon:
08-714 64 10

Ersta Möjlighet