Vi vill stötta dig som är närstående

Det är viktigt att du som närstående integreras i omsorgen.

Du ska känna dig delaktig i din närståendes vardag. Det ordnas informationsträffar om anhörigstöd och möjlighet att delta i anhöriggrupper finns. Vänd dig till verksamhetschefen eller personalen så berättar de mer.

Kontaktuppgifter till våra gruppboenden hittar du här - varmt välkommen att höra av dig!