en person arbetar vid en bärbar dator

För placerare

Vi finns i Stockholms län, men tar emot kvinnor från hela landet. Vi kan ta emot upp till 9 kvinnor med medföljande barn. Barn som levt i våldsutsatta familjer har traumatiska upplevelser bakom sig och vi möter ofta barn med PTSD. Vi har särskild kompetens för att hjälpa dessa barn att bearbeta vad de varit med om och återgå till en fungerande vardag.

En plats hos oss innefattar

 • Skydd från hot och våld
 • Akut intag dygnet runt
 • Skalskydd klass 3 *)
 • Standardiserade riskbedömningar; FREDA, Patriark, Sara, ATV och iRisk
 • Praktiska skyddsåtgärder
 • Boende i lägenhet med egen dusch/wc
 • Tillgång till gemensamhetsutrymmen
 • Personal dygnet runt
 • Barnverksamhet
 • Lärare från Stockholms stad kommer till boendet
 • Upparbetad kontakt med BVC, MVC, BUP
 • Utslussningslägenhet

*) Det här innebär skalskydd klass 3

 • Avtal med vaktbolag.
 • Larm
 • Upparbetad kontakt med polis
 • Hemlig adress
 • Säkerhetsplanering
 • Kamera

Våra medarbetare

Alla medarbetare är kvinnor. Samtliga medarbetare är välutbildade och erfarna med specialkompetens kring våld i nära relationer, Trappan, iRisk, Freda, Patriark och gruppmetodik etc. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Det finns möjlighet till samarbete med diakon och präst och andra funktioner inom Ersta diakoni.

Särskild kompetens i verksamheten

 • Vi arbetar med ett mycket tydligt barnfokus
 • Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor från olika kulturer
 • Vi hjälper de boende att få kontakt med personer med speciell kompetens, exempelvis juridisk eller psykologisk kompetens.

För dig inom socialtjänsten – så gör du en förfrågan om plats

Vid akut placering eller allmänna frågor om vår verksamhet, kontakta oss gärna. Vi svarar dygnet runt.

Telefon: 070-484 37 08
E-post: fristad@erstadiakoni.se

Välkommen att kontakta Ersta Fristad!