Socialt stöd och omsorg

Kanske har du en ohållbar familjesituation, en pappa som börjat glömma, eller en granne som ofta ”ramlar i trappan”. Oavsett, finns vi alltid här för dig.

Ersta diakoni har en lång tradition av att möta människor i utsatta livssituationer, och vi står stadiga i det valet.

Människor i utsatta livssituationer är i underläge och därför starkt beroende av medmänniskors goda intentioner. Ersta diakoni har sedan starten 1851 fokuserat på att stötta denna grupp. Vi har flera verksamheter inom socialt stöd och omsorg som fokuserar på olika typer av utsatthet.

Vi skyddar våldsutsatta kvinnor, ofta med traumatiserade barn. Vi hjälper barn, unga och vuxna som lever i en familj med beroende. Vi stödjer vuxna som varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Och så Erstas senast tillkomna verksamhet – LSS, som vänder sig till personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Aktuellt

"Ett skyddsnät i samhällssprickan"

Lars Blomlid, verksamhetschef för skyddade boendet Ersta Möjlighet möter kvinnorna som tagit droger för att hålla sig vakna, för att de vetat vad som väntat om de somnat.

LSS växer - Ersta vill hjälpa fler

Ersta driver gruppbostäder i Stockholmsregionen och planerar att öppna fler - läs mer om vår LSS-verksamhet här.

”Kvinnorna har tagit sina barn och flytt”

Här berättar medarbetare på skyddade boendet Ersta Fristad om situationen för de kvinnor och barn som söker skydd hos dem.