Ersta Vändpunkten – en mottagning för dig som anhörig

På Ersta Vändpunkten är du som anhörig i centrum. Vi erbjuder professionell hjälp för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroende. Vi erbjuder också utbildning, handledning och föreläsningar för dig som i ditt yrke möter anhöriga till en person med en beroendesjukdom.

I våra grupper träffar du andra i samma situation. Du får kunskap om beroende, missbruk och vad det kan innebära att vara anhörig till någon som missbrukar.

Våra utbildningar och föreläsningar för yrkesverksamma bygger på aktuell forskning och lång klinisk erfarenhet. Till exempel får man lära sig hur substansberoende påverkar familj och närstående, samt vilka psykologiska och fysiska risker de löper.

Om oss, utvärderingar och utbildningar

Mer om Ersta Vändpunkten

Om oss, årsrapporter med mera

Rapporter och utvärderingar

Rapporter, artiklar med mera

För dig som yrkesverksam

Vi anordnar utbildningar, seminarier och föreläsningar.

Välkommen till Ersta Vändpunkten

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra anhöriggrupper eller våra utbildningar. 

Verksamhetschef
Bo Blåvarg

Vändpunkten har telefontid måndag-torsdag 9-12
Telefon: 08-714 62 16

 

 

Här kan du nå oss som jobbar på Ersta Vändpunkten.

Besöksadress
Erstagatan 1K