Ersta Vändpunkten

En mottagning för dig som är anhörig till någon med beroende.

På Ersta Vändpunkten är du som anhörig i centrum. Vi erbjuder professionell hjälp och anhörigstöd för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj med beroende. I våra anhöriggrupper får du som deltagare veta att du inte är ensam om dina upplevelser, vilket både ger stöd samt skapar möjlighet till förändring. Utöver vår gruppverksamhet erbjuder vi även psykoterapi och krisstöd.

Vi har även ett brett utbud inom utbildning, handledning och föreläsningar för dig som i ditt yrke möter anhöriga till en person med en beroendesjukdom.

Välkommen att kontakta oss på Vändpunkten!

Telefon: 08-714 62 16
Vi har telefontid måndag-torsdag klockan 9-12.
E-post:
vandpunkten@erstadiakoni.se

För kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Vändpunkten, klicka här >>

Det här kan vi hjälpa dig med

För barn och familjer

I Vändpunktens barnprogram träffas barn som växer upp i familjer med pågående beroende eller i familjer där det tidigare funnits ett beroende.

För tonåringar och unga vuxna

I Vändpunktens tonårs- och unga vuxnaprogram träffas personer som lever eller har levt i familjer med beroende.

För vuxna

Vuxenprogrammet vänder sig till anhöriga och närstående från 18 års ålder och uppåt. Programmet är öppet för alla som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger.

Om oss, utvärderingar och utbildningar

Mer om Ersta Vändpunkten

Om oss, årsrapporter med mera

Rapporter och utvärderingar

Rapporter, artiklar med mera

För dig som yrkesverksam

Vi anordnar utbildningar, seminarier och föreläsningar.

Välkommen till Ersta Vändpunkten

Kontakta oss gärna om du har några frågor om våra anhöriggrupper eller våra utbildningar. 

E-post: vandpunkten@erstadiakoni.se

Telefon: 08-714 62 16.
Vi har telefontid måndag-torsdag klockan 9-12

Adress: Erstagatan 1K

Verksamhetschef
Bo Blåvarg