En person arbetar vid en bärbar dator

Information för dig som är placerare

Ersta Möjlighet finns i Stockholms län, men tar emot kvinnor från hela landet. Vi har plats för upp till åtta kvinnor med eller utan husdjur. Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, alla dagar om året.

En plats hos oss innefattar:

 • Skydd från hot och våld.
 • Skalskydd klass 3.
 • Helpension med boende i rum med egen toalett och dusch samt tv.
 • Tillgång till fina gemensamhetsytor.
 • Stöd och bearbetning av våld.
 • Samtal kring våldets mekanismer, normalisering- och uppbrottsprocessen samt anpassat stödsamtal utifrån kvinnans behov.
 • Praktisk hjälp **).
 • Standardiserade riskbedömningar.
 • Praktiska skyddsåtgärder.
 • Personal finns på plats dygnet runt.
 • Hälften av våra medarbetare har utbildning på högskolenivå inriktning socionom. Andra hälften är behandlingsassistenter med gymnasial vårdutbildning. Alla har yrkesmässig erfarenhet av att möte personer med beroendeproblematik.
 • Endast kvinnlig personal.

Det här innebär skalskydd klass 3

 • Avtal med vaktbolag.
 • Larm
 • Upparbetad kontakt med polis
 • Hemlig adress
 • Säkerhetsplanering
 • Kamera
 • Säkerhetsdörrar

 

Vad vi praktiskt kan hjälpa till med

Vi kan ge stöd och hjälp i de myndighetskontakter och vårdgivare som är aktuella för kvinnan.

Exempel på myndighetskontakter är rättsväsendet, försäkringskassan, skatteverket, pensionsmyndigheten och färdtjänst. Här ingår hjälp med praktiska frågor som att hjälpa den boende med blanketter, ekonomisk rådgivning, ansökan om bostadsbidrag samt att följa med kvinnan om behov finns.

Boendet erbjuder praktiskt stöd i kontakter med sjukvård, socialtjänst, polis eller vid rättprocesser.

Hund som sitter på golvet i ett rum

Mer om oss

 • Målgruppen för Ersta Möjlighet är våldsutsatta kvinnor över 18 år, som även har en beroendeproblematik.
 • Verksamheten tar emot kvinnor från hela landet, då det kan finnas behov av en placering långt bort från hemorten på grund av en hotbild.
 • På grund av bland annat missbruksproblematik hos dem som bor hos oss tar vi inte emot våldsutsatta kvinnor med barn.
 • Verksamheten tar emot husdjur.
 • Vi välkomnar och respekterar alla religioner.

Forskning inom vårt verksamhetsområde 

Vår målsättning är att ligga i framkant vad gäller utbildning och utveckling inom vårt område. Därför har vi bland annat ett nära samarbete med Marie Cederschiöld högskola. Det innebär att våra medarbetare löpande ges tillgång till fortbildning och kompetenshöjande insatser.

För förfrågan om plats 

För att skrivas in på Ersta Möjlighet behövs ett beslut från en handläggare inom socialtjänsten eller socialjouren. Vi har möjlighet att ta emot akuta placeringar dygnet runt. 

Telefon dagtid:
Enhetschef
08-714 63 46

Telefon kväll/natt:
08-714 64 10

Välkommen att kontakta Ersta Möjlighet