Ersta Hopp

Ersta Hopp är en öppen mottagning som vänder sig till kvinnor och män (cis och trans) och icke-binära personer över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.

Vi erbjuder enskilda samtal och strukturerade samtal i grupp med tydliga teman. Samtalen leds av professionellt utbildad personal med lång erfarenhet.
Vi finns på Erstaklippan på Södermalm, och tar emot personer från hela Stockholm. Vi tar endast ut en lägre avgift per samtal.

 

  • Samtalsgrupper
    Våra grupper startar en gång per termin. Är du intresserad av att delta så skickar du en intresseanmälan till hopp@erstadiakoni.se. Inför gruppstart kommer vi att kontakta dig för att boka in ett individuellt samtal, då vi pratar om vad en eventuell medverkan i grupp innebär och tar reda på om det passar dig.

  • Individuella samtal
    Samtalen hos oss kan se olika ut och utgår från den enskilda individen. Initialt görs en bedömning utifrån personens önskemål och behov, för att gemensamt formulera mål med kontakten. De enskilda samtalen kan variera mellan psykosocialt stöd, praktisk hjälp och psykologisk behandling.

Kontakta oss

Vi som arbetar här:

Lisa Kron Sabel, leg. psykolog
Miki Nagata, socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi

Telefon: 08-714 61 33
E-post: hopp@erstadiakoni.se

Här finns vi: Erstagatan 5, 116 28 Stockholm

Välkommen till Ersta Hopp