Till dig som yrkesverksam

Vändpunkten arrangerar olika former av utbildningsmöjligheter, seminarium, handledning och konsultation för personer som är verksamma inom socialt arbete och vård.
För mer information klicka på det ämne du söker.