Ersta fastigheter

Ersta fastigheter är en del av Ersta diakoni. Vi förvaltar, utvecklar och sköter Erstas olika fastigheter och mark.

Vi vårdar, förvaltar och utvecklar Erstas kulturbärande byggnader och mark. 

På Ersta fastigheter arbetar vi med Erstas fastighetsbestånd, ger stöd och service till verksamheterna och utvecklar fastigheternas värde.

Vi ansvarar för

  • drift och underhåll av Ersta diakonis fastigheter
  • att sköta Ersta diakonis mark, parker och trädgårdar
  • att hyra ut personalbostäder, studentbostäder och verksamhetslokaler
  • Ersta diakonis säkerhet och brandskydd
  • att serva Ersta diakonis verksamheter med tvätt, sopor, post- material- och matleveranser

Vi arbetar också med Erstas kvalitets -och miljöcertifiering samt projekterar för nya verksamheter och utvecklar fastighetsbeståndet.

Vi har personal inom förvaltning, fastighetsdrift, service, trädgård, administration och ekonomi.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 3C
(även godsmottagning)

Postadress: Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 66 00
E-post: bostad@erstadiakoni.se

Felanmälan

Klicka här för att göra felanmälan. 
OBS: Endast akuta ärenden per telefon

Bostadsfrågor

Telefon: 08- 714 64 63 telefontid tisdag och torsdag kl 10-11
E-post: bostad@erstadiakoni.se