Erstas historia i årtal

1851 öppnar Marie Cederschiöld sjukhus och utbildning för kvinnor. Hon är Sveriges första utbildade sjuksköterska och diakonissa och bidrar till en förändring av sjukvård, utbildning och kvinnors förutsättningar i samhället.

1850-1900

 • Ersta diakonisällskap grundades som en ideell förening samtidigt som diakonin kom till Sverige under 1850-talet. Ordet diakoni är grekiska och betyder "att tjäna", som i att ha omsorg om och att vilja människan väl. 
 • Den första verksamheten för Ersta diakoni var grundandet av ett sjukhus på Kungsholmen 1851. Det var dels ett sjukhus för fattiga och dels den första sjuksköterskeskolan i Sverige. Föreståndarinnan. Marie Cederschiöld, hade utbildats till sjuksköterska och diakonissa på diakonissanstalten i Kaiserswerth, Tyskland.

 • Verksamheten växte och 1864 flyttade man till Erstaklippan på söder, som då var en malmgård i utkanten av Stockholm. Ett korridorssjukhus med en, för den tiden, modern utrustning togs i bruk. Det är där klockstapeln står idag. P. U. Stenhammar var arkitekt.
 • Han ritade även diakonisshuset som idag är kontorslokaler för Ersta diakonis ledning och administration. Här finns också restaurangen Ersta Terrass.
 • Kyrkan byggdes 1872 av samma arkitekt. Porthusen från 1700-talet är de äldsta byggnaderna på området. Där är oblatbageriet och Ersta museum inrymt idag.
 • Under hela senare delen av 1800-talet växte diakonissanstalten och 1897 stod det nya diakonisshuset färdigt. Det är numera Ersta konferens och hotell. Under den här tiden drevs Ersta diakoni enbart med donationer och gåvor.

1900-1950

 • Sjukhuset började bli trångt och slitet mot slutet av 1800-talet. På initiativ av landets biskopar och drottning Sophia startades 1904 en insamling för ett nytt sjukhusbygge. Mycket pengar strömmade in men inte tillräckligt. Stockholms stad lånade ut mer pengar och Ersta diakoni förband sig att ta emot patienter från kommunen enligt ett särskilt avtal. Samarbetet fungerade bra och så är det än idag. Stockholms läns landsting är den enskilt största beställaren av vård på Ersta sjukhus.

 • Det nya sjukhuset, ritat av Axel Kumlien (en av den tidens största sjukhusarkitekter), invigdes 3 november 1907. Huvudentrén låg mot den stora parken i söder och bredvid entrén stod en stentavla med bibelspråket: "Gud är vår tillflykt och starkhet, en hjälp i nödens tider, väl bepröfvad."

 • Avdelningssjuksköterskorna bodde på avdelningarna och en riktig nymodernitet var hissar med plats för en säng. Sjukhuset hade 103 platser, varav 17 var frisängar för fattiga, 10 var för privatpatienter och resten för Stockholms stad eller fattigvården.

1960-2000-talet

 • I början av 1960-talet genomgick sjukhuset en stor renovering. De 1700-1800 talshus som låg vid Fjällgatan revs och det som idag är operation, röntgen, mottagningar och administration byggdes.
 • 1958 tillkom Psykiatriska kliniken genom en donation till minne av L. J. Boëthius. Sjuksköterskeskolan, som då låg vid Folkungagatan, byggdes också till. 1992 flyttade den till före detta Sjöbefälsskolan och är numera Ersta Sköndal högskola. Ersta sjukhus, Hospicekliniken flyttade då in i skolans gamla lokaler. 
 • 2019 revs psykiatrihuset och sjukhusparken för att förbereda för bygget av Ersta nya sjukhus som kommer ligga framför dagens sjukhusbyggnad. Sjuksköterskehemmet kommer dock att finnas kvar och dess fasad integreras med den nya byggnaden. Erstas nya sjukhus ska stå klart att ta emot patienter 2023.