Mer om grunden för hur vi arbetar

Här hittar du Vändpunktens utvärderingar, rapporter, uppsatser med mera.

Anhörigprogrammet för vuxna, för perioden 2014-18, har utvärderats med väldigt fina resultat och visar att det finns klinisk möjlighet att förbättra den psykiska hälsan hos personer som vuxit upp i en familj med beroende och/eller har haft en partner med substansberoende. 
Du läser hela rapporten här. 

Vid senaste utvärderingen av Vändpunktens tonårsprogram, svarade 77 procent att deras självbild hade blivit bättre. 50 procent svarade att presterade bättre i skolan efter att ha deltagit.
Du läser hela rapporten här.

Vår rapport om grupper för unga vuxna visar att 86 procent av de svarande uppgav att det har blivit ”lättare” eller ”mycket lättare” att hantera sina känslor efter att ha deltagit.
Läs mer här.

När vi frågade deltagarna i föräldraprogrammet, svarade 94 procent av dem att de hade fått en bättre relation med sitt barn efter att ha gått programmet.
Du kan läsa fler resultat här.