vändpunkten

Fördjupning Familjeorienterat arbetssätt vid missbruk/beroende

Att arbeta familjeorienterat är att arbeta med den relationella aspekten av missbruk och beroende. Ersta Vändpunkten erbjuder en fördjupningsdag för socialtjänsten som ger ökade kunskaper om familjens situation och utsatthet och inspiration till ökat samarbete mellan socialtjänstens enheter.

Dagen innehåller föreläsningar, diskussioner kring case och reflektioner kring dilemman och sin egen yrkesroll.

Några av de teman och frågor som tas upp under dagen:

  •    När förlorar den beroende förmågan att fungera som förälder?
  •    Vilka är de anhörigas risker akut, och på sikt?
  •    Hur ser krisplanen för familjen ut vid återfall?
  •    Familjeorienterat arbetssätt redan under utredningen?
  •    Vem i familjen behöver mest skydd?
  •    Att ta upp frågor kring föräldraskap? 

Från tidigare deltagare i utbildningen:

”Det här gav verkligen inspiration att fortsätta arbeta familjeinriktat.”

”Tack för en mycket bra dag. Vi var jättenöjda.” 

Ersta Vändpunkten har arbetat familjeorienterat sedan 1989 och utgår från att alla i familjen behöver hjälp och stöd i samma grad vid missbruk.

För information kontakta Bo Blåvarg, bo.blavarg@erstadiakoni.se, 08-714 66 33.