Gruppledarutbildning

Utbildningen vänder sig till professionella som är verksamma i pedagogiska och människovårdande yrken och som vill bedriva grupper för anhöriga till alkohol- och drogberoende. En eftergymnasial utbildning inom ovanstående krävs för att vara behörig till utbildningen.

Utbildningen är på totalt 6 eller 7 dagar, 4 teoridagar och 2 eller 3 metoddagar, beroende på vilket program man vill utbilda sig i. De 4 första dagarna är gemensamma för alla utbildningsdeltagare. De 2 eller 3 sista dagarna väljer man mellan barn- och föräldraprogram, tonårs- och föräldraprogram, eller vuxenprogram.  Kostnad för utbildningen är 14 000 kr för Vuxenprogrammet och 15 800 kr för Barn- och föräldraprogram och Tonårs- och föräldraprogram (utbildningrana är momsbefriade).

Nästa gruppledarutbildning planeras äga rum våren 2021, kursdatum är 18-21 maj och 1-4 juni. Välkommen att anmäla dig till utbildningen!

Gruppledarutbildning våren 2021

Med hänsyn till folkhälsoinstitutets restriktioner kring att träffas i grupp har vi beslutat att ge vår gruppledarutbildning digitalt även i vår. Vi tycker det är viktigt att utbildningen blir av då behovet av stöd för barn och familjer kan vara desto större efter de omständigheter som råder i och med COVID-19. Dessutom fick vi positiv respons på den digitala utbildningen vi genomförde våren-20.  

Den videoplattform vi använder är Zoom som är en mycket enkel och användarvänlig plattform. Den används av universitet och högskolor och är lätt att delta i som kursdeltagare.Utbildningens innehåll och omfattning är detsamma som i anmälan och handböckerna för de program du anmält dig till ingår förstås som vanligt. Teoridagarna kommer att hållas enligt informationen på hemsidan, den 18-21 maj. 

Datum för handboksdagarna/metoddagarna, barn –och tonår är den 1-3 juni. Den 1-2 juni är heldagar och den 3 juni kommer att vara en halvdag. En halvdag kommer att vara på hösten, den 15 september mellan kl 9-12. Det blir en fördjupningsdag samt möjlighet att ställa frågor för er som hunnit starta grupper eller frågor/funderingar som uppkommit efter utbildningen då har man fått smälta programmet. 

Kursavgiften blir lite lägre, då kostnad för mat och fika försvinner, och priset för kursen via video är 13 900 kronor. Utbildningen är momsbefriad. 

Vi är övertygade om att det blir en mycket givande utbildning också på detta sätt och ni får möjlighet att starta grupper till hösten. Ni kommer att behövas då! 

Vidareutbildning

Har ni tidigare gått vår gruppledarutbildning är det möjligt att komplettera med andra program. Ni väljer då någon av metoddagarna, barn, tonår eller vuxen.
 

Sagt om vår gruppledarutbildning

  • ”Intressant o toppenbra, tydliga o duktiga ledare”
  • ”Stor kunskap och ödmjukhet hos föreläsare”
  • ”Mycket väl genomtänkt och strukturerat”
  • ”Genomarbetat o adekvat utbildningsmaterial i sin hand”
  • ”Gedigen grund i teori och känsla”
  • ”Nog en av de bästa utbildningar jag gått”
  • ”Er erfarenhet mycket intressant och lärorik”