Gruppledarutbildning

Utbildningen vänder sig till professionella som är verksamma i pedagogiska och människovårdande yrken och som vill bedriva grupper för anhöriga till alkohol- och drogberoende. En eftergymnasial utbildning inom ovanstående krävs för att vara behörig till utbildningen.

Det finns ett fåtal platser kvar till vårens utbildning. Information för dig som är anmäld och fått bekräftelse: 

Utbildningen är på totalt 6 eller 7 dagar, 4 teoridagar och 2 eller 3 metoddagar, beroende på vilket program man vill utbilda sig i. De 4 första dagarna är gemensamma för alla utbildningsdeltagare. De 2 eller 3 sista dagarna väljer man mellan barn- och föräldraprogram, tonårs- och föräldraprogram, eller vuxenprogram. Utbildningskostnad för Vuxenprogrammet är 14 000 kr och 15 800 kr för Barn- och föräldraprogram och Tonårs- och föräldraprogram (utbildningrana är momsbefriade).

Nästa gruppledarutbildning planeras äga rum våren 2022, kursdatum är 17/5 till 20/5 samt 31/5 till 3/6. Dessutom har vi en fördjupningsdag den 20/10 (halvdag).


Gruppledarutbildning våren 2022
Teoridagarna är 17/5 till 20/5 (för alla)

Datum för handboksdagar Barn –och tonår och föräldrar är den 31/5 - 2/6.
Den 31/5-1/6 är heldagar och den 2/6 kommer att vara en halvdag. En halvdag kommer att vara på hösten, den 20/10mellan kl 9-12. Det blir en fördjupningsdag samt möjlighet att ställa frågor för er som hunnit starta grupper eller frågor/funderingar som uppkommit efter utbildningen då har man fått smälta programmet. 

Datum för Vuxenhandboksdagarna 2/6 - 3/6

Vidareutbildning

Har ni tidigare gått vår gruppledarutbildning är det möjligt att komplettera med andra program. Ni väljer då någon av metoddagarna, barn, tonår eller vuxen.
 

Sagt om vår gruppledarutbildning

  • ”Intressant o toppenbra, tydliga o duktiga ledare”
  • ”Stor kunskap och ödmjukhet hos föreläsare”
  • ”Mycket väl genomtänkt och strukturerat”
  • ”Genomarbetat o adekvat utbildningsmaterial i sin hand”
  • ”Gedigen grund i teori och känsla”
  • ”Nog en av de bästa utbildningar jag gått”
  • ”Er erfarenhet mycket intressant och lärorik”