Vändpunkten

Konsekvenser för barn av att växa upp i en familj med beroende

Halvdagsutbildning om forskning och klinisk erfarenhet kring barns situation och behov i en familj med missbruk.

Utbildningen hjälper dig att förstå och få mer kunskap kring:

  • Barnets akuta och farliga situation i familjen.
  • Vilka svårigheter barnet möter i sin vardag utifrån relationen till en missbrukande förälder.
  • Hur missbruket hos föräldern kan påverkar barnets självkänsla, hopp inför framtiden och psykiska hälsa.
  • Den nedsatta föräldraförmågan hos den missbrukande föräldern och hur omsorgssvikten kan yttra sig. 
  • Varför ett barn- och familjeperspektiv är viktigt redan vid den första kontakten med den som förälder som har beroendet. 

Utbildningen ger både dig som arbetar med utredning kring familj och barn, och dig som arbetar som behandlare, ökad kunskap om barnets psykologiska utsatthet, vilka risker som finns för barnet om det inte får hjälp och vilka insatser för barnet och familjen som kan vara lämpliga.

OBS! Vi återkommer med information om tidpunkt för nästa kurstillfälle. 

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning för en arbetsplats eller organisation. För vidare information kontakta Bo Blåvarg via mail på bo.blavarg@erstadiakoni.se.