vändpunkten

Terapeutiskt arbete med anhöriga ur ett existentiellt perspektiv

Utbildningsdag om beroende och medberoende som utgår från existentiell psykologi och psykoterapi.

Under dagen belyses frågor som:

  • Hur möter vi anhöriga från ett existentiellt perspektiv?
  •  Hur påverkas anknytningen hos den som växer upp med en berusad förälder?
  •  Hur kan anhöriga skapa mening och hopp i en hopplös situation.
  •  Hur kan anhöriga hantera sina existentiella dilemman?
  •  Hur ser den terapeutiska rollen ut i arbetet med anhöriga i ett existentiellt perspektiv?

Dagen ger dig som behandlare en större säkerhet och frihet i att möta anhörigas existentiella frågor och större kunskap om existentiell psykologi och hur den hjälpa de anhöriga i en utsatt livssituation.

OBS! Vi återkommer med datum för nästa kurstillfälle. 

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning för en arbetsplats eller organisation.
För vidare information kontakta Bo Blåvarg via mail på bo.blavarg@erstadiakoni.se.