Det här är LSS

Lagens intentioner är att LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet – man ska kunna leva som andra. 

Inom ramen för LSS finns 10 typer av insatser man kan ha rätt till. För att ha rätt till en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av lagens personkretsar.

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd (= personkrets 1)
  • Personer med betydande begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (= personkrets 2)
  • Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande (= personkrets 3).