Olika förutsättningar i olika kommuner

Om du själv får välja var du vill bo eller om du blir anvisad ett boende, beror på i vilket kommun du bor.

  • I kommuner med LoV
    Vissa kommuner använder sig av lagen om valfrihet (LoV) och då kan du välja boende eller daglig verksamhet själv förutsatt att boendet är anslutet till kommunens valfrihetssystem. Du kan då besöka de boenden eller dagliga verksamheter som finns för att själv se vilken som känns bäst.
  • I kommuner utan LoV
    Om kommunen inte använder sig av lagen om valfrihet erbjuds du plats på anvisade boenden eller dagliga verksamheter.