Så får du plats på ett skyddat boende

Viktigt! Vid akut fara kontakta polisen på telefon 112. Tveka aldrig att kontakta polisen i fall du, andra familjemedlemmar eller bekanta befinner sig i fara.

För att komma till ett skyddat boende ska du kontakta Socialtjänsten i din hemkommun. Telefonnummer till din socialtjänst hittar du på din hemkommuns hemsida. Be att få tala med medarbetare som arbetar med relationsvåldsfrågor.

Socialtjänsten beslutar om en placering är aktuell och vilket skyddat boende som är aktuellt. Socialjouren träder in och har funktionen under kväll, natt och helg, när socialtjänsten har stängt.

Om du behöver någon att prata med som kan hjälpa dig på det emotionella planet och ge dig råd i din nuvarande situation kan du kontakta Kvinnofridslinjen.