Topp-5 i SSIL:s kvalitetsmätning

För andra gången i rad får Ersta Möjlighet, vårt skyddande boende för kvinnor med beroendeproblematik, toppbetyg av SSIL Kvalitetsindex mätning.

SSIL Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar dagligen genom telefonintervjuer som följer upp samtliga placeringar med respektive handläggare.

De jobbade verkligen motiverande.


Med sin topp-5-lista vill SSIL lyfta de verksamheter som under perioden fått högst poäng i mätningarna – och nu har alltså Ersta Möjlighet i de mätningar som hittills publicerats 2022 hamnat i topp.

– Vår arbetsmetod på Ersta Möjlighet är att se till hela människan. Varje människa är unik och här är vi bra på att skräddarsy och utforma upplägg efter klientens individuella behov, säger Lars Blomlid, verksamhetschef. 

Lars Blomlid, verksamhetschef 

Ersta Möjlighet tar sig an en grupp människor som gärna faller mellan stolarna.

– Vi är till för dem som kanske inte får plats någon annanstans, de är välkomna till oss. Det är ett svårt uppdrag.  Vi har jobbat mycket med att hitta den här arbetsmetoden där vi arbetar utifrån en helhetsbild av uppdraget. Inga stuprör utan samverkan, fortsätter han.

Att även handläggarna uppskattar arbetsmetoden är tydligt då man tar del av SSIL Kvalitetsindex fritextsvar. Här är några exempel från dem:

  • ”De jobbade verkligen motiverande."
  • ”De är förstående, behjälpliga i kontakten med myndigheter, samt planerar framåt.”
  • "Klienten var supernöjd med atmosfären, mottagandet och allt."
  • "Deras starkaste sida är att de inte dömer, utan ser individen utan att på något sätt skuldbelägga."