Topp-5 i SSIL:s kvalitetsmätning

Skyddade boendet Ersta Möjlighet är återigen topp-5 i Sverige i SSIL:s kvalitetsmätning. Detta för tredje gången i år. – Att vi får toppbetyg, inte minst för tredje gången det här året, är ett kvitto på att vi gör rätt saker – och att det når ut till placerare runtom i Sveriges kommuner, säger Lars Blomlid, verksamhetsansvarig.

Lars Blomlid, verksamhetschef

Ersta Möjlighet är ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld och som lever med en beroendeproblematik. Den kombinationen gör att det inte finns många dörrar öppna för dessa kvinnor, men på Ersta diakoni finns de.

Verksamheten har ett gediget motivationsarbete

– Vi som jobbar på Ersta Möjlighet har en gedigen kunskap om att möta människor med komplexa utmaningar. Ingen människa är den andra lik. Med det som utgångspunkt tar vi fram individuella handlingsplaner för att vårda och motivera till en nystart utan droger, säger Lars.

Vad är SSIL Kvalitetsindex?

SSIL Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS-boenden, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende. Via intervjuer med handläggare följer de kontinuerligt upp kvaliteten.

Ersta Möjlighets medelbetyg är i november månads mätning 9,1, att jämföra med rikssnittet på 8,3.

Allra högst betyg får Ersta Möjlighet för sitt:

  • Nätverksarbete: 10,0 (riksgenomsnitt: 8,3)
  • Mottagande och introduktion: 9,8 (riksgenomsnitt: 8,7)
  • Uppföljning och rapportering kring klienten: 9,8 (riksgenomsnitt: 8,5)
  • Information om verksamheten: 9,6 (riksgenomsnitt: 8,3)
  • Verksamhetens omvårdnadsinsatser: 9,6 (riksgenomsnitt: 8,5)
  • Placeringens lämplighet: 9,6 (riksgenomsnitt: 8,4)

Verksamheten har ett gediget motivationsarbete” lyder ett av omdömena. ”Verksamhetens starka sidor är relationsskapande, att [de] ser behov och får igång saker” lyder ett annat.