Vi har bred erfarenhet av att hjälpa människor i din situation

Vi vet att du som är kvinna, har beroendeproblematik och som utsätts för våld ofta inte har någonstans att vända dig. Det beror på att de flesta skyddade boenden inte tar emot personer som har ett pågående alkohol- eller drogberoende. Ofta blir man sedd som missbrukare i första hand och inte som brottsoffer.

Vi vet att du som är kvinna, har beroendeproblematik och som utsätts för våld ofta inte har någonstans att vända dig. Det beror på att de flesta skyddade boenden inte tar emot personer som har ett pågående alkohol- eller drogberoende. Ofta blir man sedd som missbrukare i första hand och inte som brottsoffer.

Vi ser tyvärr att kvinnor med beroendeproblematik ofta förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter. Våldet betraktas i huvudsak som en följd av missbruket. Hos oss ses du först och främst som våldsutsatt, med rätt till skydd och stöd. Vi erbjuder kvalificerad säkerhetsplanering, stöd- och krisbearbetning och motivation att ta sig ur din situation.

 

I mötet med dig finner vi det viktigt att särskilja missbruk och våldsutsatthet och att arbeta med båda problemen. I vårt motivationsarbete utgår vi från den situation som du befinner dig i.


Vi har gott samarbete med beroendevård och hjälper dig att länka dig dit om du önskar sådan hjälp. Annan hjälp kan vara kartläggning av missbruksbilden och stödsamtal. Om du redan har upparbetad kontakt med beroendevården hjälper vi till att du får fortsatt stöd på ett skyddat sätt.

Vi vet att droger och alkohol kan ge starka band till en våldsam person. Andra starka band är husdjur, dålig ekonomi, hemlöshet och annan osäker boendesituation. En uppbrottsprocess kan därför vara mödosam. Målet är att börja bryta den beroendeställning du och andra kvinnor kan befinna er i, och att genom en trygg framtidsplanering skapa hopp om att ett uppbrott är möjligt.