Vanliga frågor

Ersta Fristad välkomnar kvinnor med barn och lägger stor vikt på en barnverksamhet med hög kvalitet där barnen får en meningsfull vardag.

Sånt som är bra att ta med sig är id-handlingar, viktiga mediciner, bankdosa/bankkort, smycken och värdesaker. Tänk på att det kan vara svårt att hämta saker i efterhand. Det mesta går ändå att ersätta som kläder och saker. Kläder och leksaker finns hos oss att låna. Ett tips är att packa en väska med sånt du vill ta med och be en vän att förvara den hos sig.

Du är varmt välkommen att ta med ditt husdjur till Ersta Fristad. Du har ditt husdjur inne i den egna lägenheten. 

Ersta Fristad har lång erfarenhet av att möta våldsutsatta barn. Vi har en barnverksamhet med erfarna pedagoger. Vi har kontakter med skola, sjukvård och annat som ett barn behöver. Fristad är en trygg och skyddad plats för ditt barn.

Ersta Fristad har upparbetad kontakt med lärare från Stockholms stad som har undervisning på plats i verksamheten flera gånger per vecka.

Kontakta Socialtjänsten i din hemkommun och be att få tala med medarbetare som arbetar med relationsvåldsfrågor. Socialtjänsten beslutar om en placering är aktuell och vilket skyddat boende som är aktuellt. Socialjouren träder in och har funktionen under kväll, natt och helg, när socialtjänsten har stängt.

Det är helt beroende på person och situation. Det kan vara allt mellan några dygn till cirka ett halvår.

Från det att Ersta Fristad får placeringsförfrågan från kommun eller socialjour går det fort, i regel är kvinna och eventuella barn på plats i verksamheten inom en eller ett par timmar.

Alla platstjänster och sökfunktioner skall vara avslagna INNAN man kommer till boendet, socialtjänst/socialjour är införstådda med detta krav och behjälpliga. Vid minsta tveksamhet kring boendes telefon måste den stängas av helt. Ersta Fristad tillhandahåller då en lånetelefon med kontantkort under boendetiden.

Ring omgående 112.

Kontakta Kvinnofridslinjen eller kommunens relationsvåldshandläggare.

Om socialtjänsten gör bedömningen att det förekommer psykisk misshandel kan det vara skäl för placering.

Ersta Fristad välkomnar alla kvinnor.

Vi välkomnar alla, oavsett religion.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet. Placeringen går alltid via socialtjänsten i hemkommunen.