Så tycker andra som varit på Ersta Hopp

Vi utvärderar ständigt vår verksamhet för att kunna bli ännu bättre på att möta vår målgrupp.

Den senaste utvärderingen visar bland annat att majoriteten av personerna som kommit till oss inte fått hjälp för sexuell utsatthet vid tidigare vårdkontakter, samt att personerna upplever ett förbättrat psykiskt mående genom insatsen på Ersta Hopp och upplever ett mycket gott bemötande. Här är några av resultaten och ett antal röster från personer som varit hos oss.

Gör samtalen på Ersta Hopp skillnad i ditt mående?

Ja:  100 procent  
Nej:    0 procent

Några röster:

"Det har gjort enormt stor skillnad. Jag är en mycket stabilare och mer hel person idag än innan. Det är svårt att beskriva, men det har varit livsomvälvande – efter för lite och fel behandling under så många år innan."

"Jag förstår mer och känner mig inte så ensam och konstig. Hade nog brutit ihop om jag inte hittat hit. Mitt liv har förändrats, jag vågar göra saker för min skull nu och trodde inte att jag kunde ha det så här bra."

"På alla tänkbara sätt. Framför allt: Jag har ett existensberättigande och börjar få självförtroende."

Vad tycker du om bemötandet på Ersta Hopp?

Dåligt:         0 procent
Godtagbart: 0 procent
Bra:              6 procent
Mycket bra: 94 procent

Några röster:


"Fantastiskt bemötande på alla sätt – respektfullt, personligt, professionellt.”

”Medmänsklighet, kände mig trygg.”

Har du tidigare haft kontakt med vården?

Ja: 94 procent
Nej: 6 procent

Av de som tidigare haft vårdkontakt hade 33 procent haft fokus på sexuell utsatthet, 67 procent hade inte haft fokus på sexuell utsatthet vid tidigare vårdkontakt, utan blivit behandlade för bland annat psykisk ohälsa eller ångest. För dessa personer, och många andra, har det inte funnits någon annan mottagning att vända sig till för behandling för sexuell utsatthet.

Några röster:

"Jag har försökt, men psykologen var ej bekväm att prata om det.”

”Nej, inte direkt. Det har varit känt för vården hela tiden men det har ignorerats/inte lagts fokus på”.