Ersta Vändpunkten får Stora priset

Stiftelsen Allmänna Barnhusets ”Stora priset” delades i år ut till Ersta Vändpunkten under Barnrättsdagarna, världens största barnrättskonferens, i Karlstad den 9 april.

Madeleine Cleve tar emot utmärkelse

Stora priset har delats ut sedan 1987 av statliga Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Bland tidigare mottagare finns namn som Astrid Lindgren, Suzanne Osten och Lisbeth Palme.

– Att ta emot det här priset är en stor ära. Det är en bekräftelse på att vår verksamhet faktiskt gör skillnad – och att vi når ut, säger Madelein Cleve, verksamhetschef på Ersta Vändpunkten.

Årets prissumma är på 150 000 kronor och delas med Randiga Huset, som erbjuder stöd för barn i sorg.

Syftet med Stora Priset är att uppmärksamma personer eller organisationer som i enlighet med Barnkonventionen arbetat för att förbättra barn och ungas sociala förhållanden i Sverige. I år ligger prisjuryns fokus på ”barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.”

– Ersta Vändpunktens arbete är inriktat på att stötta anhöriga till någon med substansberoende. Ofta är den anhöriga ett barn vars rättigheter kommer i kläm när det finns substansberoende i en familj. Vår största drivkraft är att hjälpa de barnen och ge dem verktyg till att bättre förstå beroendesjukdom och sina egna reaktioner och känslor, säger Madelein Cleve.

Anne Marie Brodén, ordförande för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, motiverar valet av pristagare:

– Många får under sin barndom inte den trygghet och omvårdnad de behöver och har rätt till och får bära mycket på sina axlar. Ersta Vändpunkten har stått som en fristad för dessa barn och unga, där de erbjuds stöd och hjälp, säger Anne Marie Brodén.

Hela motiveringen från Allmänna Barnhusets jury:

Barn och unga till föräldrar i missbruk är en särskilt utsatt grupp. Genom att erbjuda en mångfald av program och aktiviteter från gruppverksamhet och sommarläger till familjeinterventioner utbildningsinsatser har Ersta Vändpunkten blivit en viktig del av många barn och ungas liv. De har inte bara skapat en plats där barn och unga kan dela sina upplevelser och känslor utan även där de kan hitta tröst och vägledning för att bygga en ljusare framtid.

Det här kan vi hjälpa dig med

Två personer spelar sällskapsspel

För barn och familjer

I Vändpunktens barnprogram träffas barn som växer upp i familjer där det pågår eller tidigare har funnits substansberoende.

Oskar Palmbäck föreläser för ungdomar

För tonåringar och unga vuxna

I Vändpunktens tonårs- och unga vuxnaprogram träffas personer som lever eller har levt i familjer med substansberoende.

Flera händer på ad längs en trädstam

För vuxna

Vuxenprogrammet vänder sig till anhöriga och närstående från 18 års ålder och uppåt. Programmet är öppet för alla som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger.