vändpunkten

Föreläsning

Ersta Vändpunkten erbjuder olika former av föreläsningar på området anhöriga till alkohol- och drogberoende.

Vi har mångårig erfarenhet av att träffa både vuxna och barn som har delat med sig av hur det kan vara att leva i en familj med beroende och mångåriga kunskaper i att bedriva grupper för anhöriga.

Förläsningens längd och innehåll kan anpassa efter sammanhanget. Föreläsningen kan vara fristående eller som en del i en utbildning. Vi erbjuder till exempel föreläsningar för blivande socionomer, sjuksköterskor och diakoner.