Det här händer när du kommer till oss

  • Du hälsas välkommen, visas runt i våra lokaler och flyttar in i din lägenhet. Vi har ett inskrivningssamtal med säkerhetsplanering.
  • Vi har samtal kring det praktiska och gör tillsammans med socialtjänsten en planering framåt.
  • Under din tid hos oss genomför vi tillsammans det praktiska arbetet och du och barnen erbjuds stödsamtal. Barnen kan ta del av vår barnverksamhet och barn i skolåldern får undervisning.
  • Inför din utflyttning gör vi i samråd eller tillsammans med placeringskommun en så kallad utplanering.

Alla platstjänster och sökfunktioner i telefonen ska vara avslagna innan man kommer till boendet. Socialtjänst/socialjour är införstådda med detta krav och behjälpliga. Vid minsta tveksamhet kring boendes telefon måste den stängas av helt. Ersta Fristad tillhandahåller då en lånetelefon med kontantkort under boendetiden.