Vår barnverksamhet

Personalen på Ersta Fristads barnverksamhet har lång pedagogisk erfarenhet och den kompetens som behövs för att på ett professionellt sätt arbeta med att stärka och hjälpa barnen.

Den särskilda barnverksamheten är viktig för att barnen ska hitta en trygghet igen. Här arbetar utbildade och erfarna medarbetare. Det är viktigt att de barn som bor hos oss får vara barn, därför erbjuder vi varje vardag barnverksamhet med fokus på normalisering, aktivering och stimulering. De dagliga aktiviteterna anpassas utifrån barnens ålder.

För de barn som går i skolan kommer lärare flera gånger i veckan för undervisning.

Tillgång till stödformer för barn under boendetiden hos oss:

  • Sammanhangsmarkering – så att barnet får en chans att förstå sin situation; information om boendet, att alla som bor här är i samma situation och framförallt - här behöver de inte längre vara rädda.
  • Enskilda stödsamtal – Med grund ur en bearbetande metod framtagen för barn som bevittnat eller utsatts för våld.
  • Tillgång till barnverksamhet vardagar kl.13.00–16.45.