Många färgpennor står i två burkar

Vår barnverksamhet

Personalen på Ersta Fristads barnverksamhet har lång pedagogisk erfarenhet och den kompetens som behövs för att på ett professionellt sätt arbeta med att stärka och hjälpa barnen.

Den särskilda barnverksamheten är viktig för att barnen ska hitta en trygghet igen. Här arbetar utbildade och erfarna medarbetare. Det är viktigt att de barn som bor hos oss får vara barn, därför erbjuder vi varje vardag barnverksamhet med fokus på normalisering, aktivering och stimulering. De dagliga aktiviteterna anpassas utifrån barnens ålder.

Skola och förskola "som vanligt"
För de barn som går i skolan kommer lärare flera gånger i veckan för undervisning på plats. Lärarna som kommer till Ersta Fristad har kontakt med barnets skola och följer det tänkta skolarbetet. För förskolebarn finns daglig verksamhet som påminner om förskolans.

  

Tillgång till stödformer för barn under boendetiden hos oss:

  • Sammanhangsmarkering. Ett samtal som sker i anslutning till att barnet kommer till boendet. Barnet får en chans att förstå sin situation; information om boendet, att alla som bor här är i samma situation och framförallt - här behöver de inte längre vara rädda.
  • Enskilda stödsamtal. Med grund i samtalsmetoden Trappan, en bearbetande metod framtagen för barn som bevittnat eller utsatts för våld. 
  • Barnverksamhet. Tillgång till barnverksamhet vardagar kl 10.00–16.30.