Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Hopp

Ersta Hopp vänder sig till kvinnor och män (cis och trans) och icke-binära personer över 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten.

Vi erbjuder enskilda samtal och strukturerade samtal i grupp med tydliga teman. Samtalen leds av professionellt utbildad personal med lång erfarenhet. 

Vi tar endast ut en lägre avgift per samtal.

 • Samtalsgrupper

  Våra grupper startar en gång per termin. Är du intresserad av att delta så skickar du en intresseanmälan till hopp@erstadiakoni.se. Inför gruppstart kommer vi att kontakta dig för att boka in ett individuellt samtal, då vi pratar om vad en eventuell medverkan i grupp innebär och tar reda på om det passar dig. Välkommen!

 • Kontakta oss

  Lisa Kron Sabel, leg. psykolog
  Miki Nagata, socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi

  Mail:  hopp@erstadiakoni.se
  Telefon: 08-714 61 33
  Adress: Erstagatan 5, 116 28 Stockholm

 • Individuella samtal

  Samtalen hos oss kan se olika ut och utgår från den enskilda individen. Initialt görs en bedömning utifrån personens önskemål och behov, för att gemensamt formulera mål med kontakten. 
  De enskilda samtalen kan variera mellan psykosocialt stöd, praktisk hjälp och psykologisk behandling.