Ersta Hopp

”Det går att få ett bra liv, trots det hemska”

Ersta Hopp är en professionell samtalsmottagning där den som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten får möjlighet att bearbeta sina upplevelser. "Hos oss finns kunskap om varför man mår som man gör och verktyg att hantera det. För det går att få ett bra liv, trots det hemska", säger Lisa Kron Sabel, psykolog på Ersta Hopp.

Ersta Hopp ligger inhyst i en välkomnande och lugn lokal på Södermalm i Stockholm. Här arbetar Lisa Kron Sabel (till vänster på bilden nedan), psykolog och Miki Nagata (till höger), socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Tillsammans har de en bred och djup kunskap om sexuell utsatthet – allt ifrån om barnet som utnyttjats och dem som begår övergreppen till beteenden som kan bli konsekvensen av att ha blivit utnyttjad.
- Att bli utsatt under uppväxten ökar risken för utsatthet senare i livet och att till exempel skada sig med sex kan bli en strategi för att klara av att leva. Och det gäller alla, inte bara kvinnor, som den generella bilden kanske oftast handlar om.

lisa kron sabel och miki nagataAlla över 18 år kan få stöd 

Ersta Hopp välkomnar alla – män, kvinnor, icke-binära - över 18 år som under sin uppväxt utsatts för sexuella övergrepp. Det ska vara lätt att få stöd här, genom ett kort mail eller samtal kan man närma sig hjälpen som Ersta Hopp erbjuder.
-Vi startar alltid med orienterande samtal. Det blir en första bedömning för att ta reda på om vi är vi rätt ställe. Ofta är vi det, ibland inte och då kan vi i stället ge en hänvisning till någon annan, säger Lisa Kron Sabel.

Det finns de som levt 50 år med olika konsekvenser av övergreppen

Att leva ett liv efter att ha varit utsatt för sexuella övergrepp under barndomen är tufft, på flera sätt. Dels att hantera själva övergreppen som kan ha pågått under lång tid, dels att grundtrygghet och tillit till andra blivit förstörd i unga år. Detta då övergreppen i de flesta fall begåtts av någon som stod nära och borde stått för trygghet. Man tar därmed med sig erfarenheten att man inte kan lita på någon.
-Det finns de som levt 50 år med olika konsekvenser av övergreppen. Många har haft strategier för att hantera sitt liv, men kommit till en punkt då går det inte längre. En stor del har haft kontakt med psykiatrin tidigare, men tyvärr inte fått den hjälp de behöver där, säger Miki Nagata.

Individen i fokus

Ersta Hopp har möjlighet och kunskap att ha ett brett angreppssätt, här ser man inte enbart till eventuella diagnoser.
-Vi fokuserar inte på symtomen utan ser bredare, på övergreppen och traumat de är upphov till, säger Miki Nagata.

En annan av Ersta Hopps styrkor är det genomgjutna individfokuset. Allt utgår ifrån individen som söker hjälp - vad behöver du, hur länge behöver du detta? Behöver du samtidigt terapi på annat håll, men stöd i övriga delar här? En del har aldrig pratat om övergreppen och har knappt klarat att tänka på det. Andra beskriver ett kaos av känslor där de antingen känner för mycket eller inget alls.

En del har sökt sig till Ersta Hopp för att må bättre, andra för att de behöver rådgivning kring något speciellt, exempelvis kring att själv bli förälder eller att få stöd i att sätta gränser.
-Eftersom vi utgår från varje individ finns inget färdigt program att haka på. Vi är flexibla i upplägget, vi tar oss tid och erbjuder längre kontakter vid behov, säger Miki Nagata.

Hjälp att skapa empati med sig själv

För många har upplevelserna i barndomen kommit att påverka relationen till andra men även till sig själv. Miki Nagata och Lisa Kron Sabel möter många som tycker illa om sig själva, som ser sig som en belastning, som den som alltid gör fel.
-Målet för oss, och det många upplever efter våra samtal, är att de ökar förståelsen för sig själva. Vi försöker skapa begriplighet till varför man känner så och framför allt, att det inte stämmer. Vi hjälper till att skapa en empati med sig själv.

Vi fokuserar inte på symtomen utan ser bredare, på övergreppen och traumat de är upphov till

När man är ”klar” är olika för olika personer.
-Det kan vara när man förstår sig själv, har färre symtom, och ett allmänt bättre mående. Man kanske har sett att det finns en väg till ett liv man vill ha, att man sätter gränser, att man kan få leva ett liv som inte längre styrs av det man varit med om, säger Miki Nagata och Lisa Kron Sabel fortsätter:
-Det är fint och hoppfullt att ta del av alla kloka och modiga människor som kommer hit. Det värmer att se hur måendet blir bättre. För det går att få ett bra liv, trots det hemska.

Så kan du få hjälp av Ersta Hopp

  • Kontakta oss på telefon 08-714 61 33 eller via e-post hopp@erstadiakoni.se
  • Vi bokar tid för ett första samtal. Samtalen sker i våra lokaler på Erstaklippan. Här är det lugnt och tryggt, och du möts av professionell personal med lång erfarenhet av stöd av personer som varit med om sexuella övergrepp i barndomen.
  • Utifrån vårt första samtal kan vi tillsammans lägga upp en plan för samtalen framåt.
  • Vi tar enbart ut en mindre summa för varje samtal, i nuläget 100 kr.

Mer om Ersta diakoni

Upptäck alla Erstas verksamheter

Kyrka, skyddade boenden, anhörigstöd vid beroende och mycket mer - här kan du läsa om Ersta diakonis alla viktiga verksamheter.

En värdig välfärd för alla - vår verksamhetsidé

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan slutet av 1800-talet. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla.

170 år och högaktuell - Erstas värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.