Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Möjlighet

Ersta Möjlighet är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik.

Vad vi erbjuder

Ersta Möjlighet erbjuder 8 platser i ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor från 18 år och uppåt med beroendeproblematik. Vi vill ge ett skydd mot våld och samtidigt ge stöd i att ta sig ur missbruket.

Som ett skyddat boende erbjuder vi skyddsklass 3 enligt Socialstyrelsens klassificering. Här finns dold, hemlig adress och fullgott skalskydd. Placering hos oss sker efter bistånd från socialtjänst eller socialjour. För dig som arbetar inom socialtjänst eller socialjour och vill göra en förfrågan om plats - läs mer här.

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, alla dagar om året.

Vårt arbetssätt

Kvinnor med beroendeproblematik och som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot personer som har ett alkohol- eller drogberoende. Ofta ses kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer.  Vi vet att kvinnor med beroendeproblematik ofta förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter. Våldet betraktas i huvudsak som en följd av missbruket. Hos oss ses kvinnan först och främst som våldsutsatt med rätt till skydd och stöd  i sin våldsutsatthet. Vi erbjuder kvalificerad säkerhetsplanering, stöd- och krisbearbetning och motivation att ta sig ur sin situation. I mötet med våldsutsatta kvinnor i missbruk finner vi det viktigt att särskilja missbruk och våldsutsatthet och att arbeta med båda problemen.

Kvinnor som erbjuds en plats hos oss får stöd i att upprätthålla drogfrihet. I vårt motivationsarbete utgår vi från den nivå i missbruket som kvinnan befinner sig.

Vi försöker dämpa det mest destruktiva, till exempel genom att motivera till hållbar planering och till att gå in i behandling, att bryta upp från en våldsam relation och till att eventuellt flytta till en träningslägenhet. Motivationsarbetet kan också bestå av akut motiverande insatser vid drog-sug.

Förhållningssättet är miljöterapeutiskt, det vill säga förändringsarbete sker med vardagssituationer och vardagsmiljöer som bas. Målet är att börja bryta den beroendeställning kvinnorna ofta befinner sig i, och att genom en trygg framtidsplanering skapa hopp om att det är möjligt.

Det här ingår i vårt arbete:

Krisbearbetande samtal, samt samtal för stöd och motivation.
Säkerhetsplaneringar och genomförandeplaner. 
Skapandet av ett tryggt och säkert boende för samverkan/samordning/koordinering mellan olika aktörer så som vårdcentral, beroendevård med flera.
Kontaktmannaskap. Planering sker i samverkan med kvinnan och socialtjänstens uppdrag utifrån kvinnas förutsättningar. Vi erbjuder praktiskt stöd i kontakter med sjukvård, socialtjänst, polis eller vid rättsprocesser.

Vilka vi tar emot

Målgruppen för Ersta Möjlighet är våldsutsatta kvinnor över 18 år, som även har en beroendeproblematik. 

Verksamheten tar emot kvinnor från hela landet, då det kan finnas behov av en placering långt bort från hemorten på grund av en hotbild.

På grund av bland annat missbruksproblematik hos dem som bor hos oss tar vi inte emot våldsutsatta kvinnor med barn. 

Verksamheten tar emot husdjur.

Vi välkomnar och respekterar alla religioner.

 

Om boendet 

•Ersta Möjlighet har 8 rum. Rummen är 15-25 kvm och är lugnt belägna. I rummen finns säng, arbetsplats och separat fåtölj. Alla rum har tv samt toalett med egen dusch. Rummen är fullt handikappanpassade.

•Säkrat Wifi ingår.

•Våra lokaler är ljusa och nyrenoverade och det finns sällskapsytor och en trevlig matsal. Tv-rum finns.

•Frukost/lunch/middag ingår.

Våra medarbetare

De som arbetar hos oss har alla lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Hos oss finns:

Socionom med ledningsansvar - sakkunnig inom både missbruk och våld. 
• 50 procent av arbetsgruppen består av socionomer med särskild inriktning mot våld i nära relation, eller vidareutbildade med steg 1i psykoterapi. 
 Övrig personal har minst gymnasial vårdutbildning. De har olika bakgrund: somatisk slutenvård, psykiatri, HVB med mera. Alla har yrkesmässig erfarenhet av att möta personer ivåldsutsatthet och beroendeproblematik. Grundutbildning är minst gymnasial vårdutbildning.
Personal finns tillgänglig dygnet runt – minst två personer i tjänst dygnet runt, alla veckodagar.
Möjlighet till samarbete med diakon/präst och andra funktioner inom Ersta diakoni.


Kort om Ersta diakoni

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte. På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symtom.

Med varje persons individuella behov, välbefinnande och integritet i centrum hjälper vi människor i utsatta livssituationer. Vi är idag Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg.

Ersta diakoni har lång erfarenhet av att arbeta med människor i hemlöshet och i missbruk, bland annat genom våra tidigare verksamheter Erstabacken och Pelarbacken.

Skriv ut