Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Möjlighet

Ersta Möjlighet är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik.

Vad vi erbjuder

Ersta Möjlighet erbjuder 8 platser i ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Vi vill ge ett skydd mot våld och samtidigt ge stöd i att ta sig ur missbruket.

Som ett skyddat boende erbjuder vi skyddsklass 3 enligt Socialstyrelsens klassificering. Placering hos oss sker efter bistånd från socialtjänst eller socialjour. För dig som arbetar inom socialtjänst eller socialjour och vill göra en förfrågan om plats - läs mer här.

Vi tar emot akuta placeringar dygnet runt, alla dagar om året.

Vårt arbetssätt

Kvinnor som erbjuds en plats hos oss får stöd i att upprätthålla drogfrihet. I vårt motivationsarbete utgår vi från den nivå i missbruket som kvinnan befinner sig.

Vi försöker dämpa det mest destruktiva, till exempel genom att motivera till hållbar planering och till att gå in i behandling, att bryta upp från en våldsam relation och till att eventuellt flytta till en träningslägenhet. Motivationsarbetet kan också bestå av akut motiverande insatser vid drog-sug.

Förhållningssättet är miljöterapeutiskt, det vill säga förändringsarbete sker med vardagssituationer och vardagsmiljöer som bas. Målet är att börja bryta den beroendeställning kvinnorna ofta befinner sig i, och att genom en trygg framtidsplanering skapa hopp om att det är möjligt.

Det här ingår i vårt arbete:

Krisbearbetande samtal, samt samtal för stöd och motivation.
Säkerhetsplaneringar och genomförandeplaner. 
Skapande av en trygg och säker plattform för samverkan/samordning/koordinering mellan olika aktörer så som vårdcentral, beroendevård med flera.
Kontaktmannaskap. Planering sker i samverkan med kvinnan och socialtjänstens uppdrag utifrån kvinnas förutsättningar. Vi erbjuder praktiskt stöd i kontakter med sjukvård, socialtjänst, polis eller vid rättsprocesser.

Vilka vi tar emot

Målgruppen för Ersta Möjlighet är våldsutsatta kvinnor som även har ett pågående missbruk och/eller psykiatriska symtom. 

Verksamheten tar emot kvinnor från hela landet, då det kan finnas behov av en placering långt bort från hemorten på grund av en hotbild.

På grund av bland annat missbruksproblematik hos dem som bor hos oss tar vi inte emot våldsutsatta kvinnor med barn. 

Vi välkomnar och respekterar alla religioner.

Om boendet 

•Ersta Möjlighet har 8 rum. Rummen är 15-25 kvm och är lugnt belägna. I rummen finns säng, arbetsplats och separat fåtölj. Alla rum har tv samt toalett med egen dusch. Rummen är fullt handikappanpassade.

•Wifi ingår.

•Våra lokaler är ljusa och nyrenoverade och det finns sällskapsytor och en trevlig matsal. Tv-rum finns.

•Frukost/lunch/middag ingår.

Våra medarbetare

De som arbetar hos oss har alla lång erfarenhet av missbruksvård. Hos oss finns:

Socionom med ledningsansvar - sakkunnig inom både missbruk och våld.

Personal som valts från olika bakgrund; somatisk slutenvård, psykiatri, HVB med mera. Alla har yrkesmässig erfarenhet att möta personer i pågående missbruk. Grundutbildning är minst gymnasial vårdutbildning.

Personal finns tillgänglig dygnet runt – minst två personer i tjänst dygnet runt, alla veckodagar.

Möjlighet till samarbete med diakon/präst.


Kort om Ersta diakoni

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och utan vinstsyfte. På Ersta diakoni möter vi människor – inte livskriser, sjukdomar och symtom.

Med varje persons individuella behov, välbefinnande och integritet i centrum hjälper vi människor i utsatta livssituationer. Vi är idag Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg.

Ersta diakoni har lång erfarenhet av att arbeta med människor i hemlöshet och i missbruk, bland annat genom våra tidigare verksamheter Erstabacken och Pelarbacken.

Skriv ut